Sẽ thành lập Hội đồng EPR quốc gia

  • Cập nhật: Thứ tư, 16/11/2022 | 2:43:12 PM

QLMT - Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có báo cáo Đề án thành lập Hội đồng EPR quốc gia và Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia.

 Hội đồng EPR quốc gia được thành lập theo đúng quy định tại Điều 88, Nghị định 08/2022/NĐ-CP
Ảnh minh hoạ. ITN

Theo Tổng cục Môi trường, Hội đồng EPR quốc gia được thành lập theo đúng quy định tại Điều 88, Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì, thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu; tổ chức xây dựng tiêu chí ưu tiên, mức hỗ trợ tài chính cho các hoạt động, sản phẩm tái chế và hoạt động xử lý chất thải và đề xuất Bộ trưởng xem xét để công bố công khai theo quy định.

Đồng thời, Hội đồng cũng có nhiệm vụ thẩm định, biểu quyết thông qua các đề nghị hỗ trợ tài chính cho hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì, phục vụ hoạt động xử lý chất thải của cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt; thông qua và trình Bộ trưởng ban hành quy chế quản lý và sử dụng tiền đóng góp tài chính vào Quỹ bảo vệ môi trường để hỗ trợ xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu; tổ chức xây dựng kế hoạch và báo cáo hoạt động hàng năm của Hội đồng.

Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia là cơ quan giúp việc cho Hội đồng EPR quốc gia và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức quản lý, giám sát và hỗ trợ việc thực hiện trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu.

Văn phòng Hội đồng EPR quốc gia có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Hội đồng tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, giúp Bộ trưởng quản lý, giám sát, hỗ trợ việc thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì, thu gom, xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu. Chủ trì xây dựng tiêu chí, ưu tiên, mức hỗ trợ tài chính cho các hoạt động, sản phẩm tái chế và hoạt động xử lý chất thải trình Hội đồng để xem xét, đề xuất Bộ trưởng xem xét, công bố công khai theo quy định. Hướng dẫn, rà soát, tổng hợp các đề nghị hỗ trợ tài chính cho hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì, phục vụ hoạt động xử lý chất thải của cơ quan, tổ chức để trình Hội đồng thẩm định, biểu quyết thông qua trước khi trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt.

Ngày 9/11, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì cuộc họp đại diện các đơn vị liên quan nhằm trao đổi, góp ý cho Tổng cục Môi trường để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ đề án trên.

Tú Anh

Tags Hội đồng EPR quốc gia đề án thành lập Tổng Cục môi trường

Các tin khác

Thực tế cho thấy nhiều quy định pháp luật về rác thải nhựa trên biển đang có nhiều bất cập. Vậy đâu là giải pháp hoàn thiện pháp luật về quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường biển và rác thải nhựa….

Để triển khai Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP), Việt Nam đang xây dựng Dự thảo Kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện JETP. Kế hoạch sẽ đưa ra danh mục các dự án ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2024 – 2030 cùng với khung tiêu chí lựa chọn dự án, các hành động chính sách cần thiết.

Những góc nhìn, vai trò của đơn vị trong dòng chảy hội nhập và phát triển, trong việc tạo lập hay ghi dấu ấn bản sắc của thời đại kiến trúc mới, đảm bảo tính nghiên cứu, kế thừa và phát huy những giá trị kiến trúc truyền thống Việt Nam.

Khác với nhiều loại hình gói thầu khác, trúng thầu xong thì nhà thầu được tạm ứng hợp đồng khoảng 30%, đối với gói thầu cung cấp dịch vụ công ích, nhà thầu trúng thầu và thực hiện khối lượng công việc đến đâu thì mới được làm hồ sơ để thanh toán đến đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thời sự