Thứ hai, 23/5/2022 | 9:44:35 PM

Tổng quan môi trường

Thứ sáu, 31/12/2021 | 12:00:00 AM

QLMT - Một trong những trụ cột của nền kinh tế tuần hoàn là tuần hoàn tài nguyên với cốt lõi của nó là 3R (giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế). Do vậy, thúc đẩy 3R và thúc đẩy tuần hoàn tài nguyên là chìa khoá để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Mặt khác, quá trình xây dựng nền kinh tế tuần hoàn cần có công nghệ và khả năng đổi mới nhằm tái sử dụng các nguồn lực hiệu quả mà nó không chỉ tốt cho môi trường mà còn tốt cho năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Thứ sáu, 17/12/2021 | 4:26:17 PM

QLMT - Theo báo cáo của Bộ kế hoạch và Đầu tư, tính đến năm 2019, toàn quốc có 335 khu công nghiệp/khu chế xuất tập trung, trong đó có 256 khu công nghiệp hiện đang hoạt động với nhiều ngành khác nhau. Cùng với sự phát triển công nghiệp, mức độ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao và song hành với điều này, khối lượng chất thải công nghiệp, trong đó có chất thải công nghiệp nguy hại cũng ngày càng gia tăng.

Thứ tư, 1/12/2021 | 3:42:47 PM

QLMT - Thuật ngữ “công nghệ mới nổi” đề cập công nghệ đang phát triển hoặc công nghệ sẽ được phát triển trong tương lai gần. Một công nghệ “mới nổi” có thể là công nghệ tiên tiến nhưng không nhất thiết là công nghệ mới, nó có thể được nâng cấp từ công nghệ cũ. Các công nghệ “mới nổi” được coi là những công nghệ chưa được thương mại hoá. Do đó các công nghệ truyền thống xử lý chất thải như đốt, chôn lấp và ủ phân chưa được xem xét trong danh sách công nghệ “mới nổi”. Vậy công nghệ “mới nổi” trong lĩnh vực xử lý chất thải là gì? Chuyên trang Quản lý môi trường xin giới thiệu bài viết “Công nghệ xử lý chất thải mới nổi tiềm năng”.

Thứ năm, 21/10/2021 | 3:05:39 PM

QLMT - Việc phát sinh chất thải gia đình đã trở thành mối quan ngại lớn đối với môi trường ở Bang Penang, Malaysia. Để giải quyết vấn đề này, Penang đã triển khai dự án “Phân loại rác thải tại nguồn: giải quyết ô nhiễm vi nhựa dựa trên giảm thiểu nhựa sử dụng một lần, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, tăng cường thu hồi nhựa và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn”.

Thứ ba, 7/9/2021 | 2:44:17 PM

QLMT - Ước tính mỗi năm lượng rác thải nhựa phát sinh khoảng 12 triệu tấn, trong đó 2 triệu tấn tích tụ trong đất liền, 8 triệu tấn mảnh nhựa và 1,5 triệu tấn vi nhựa sơ cấp đổ ra đại dương và 0,6 triệu tấn lưới đánh cá bị vứt xuống biển. Từ thực tế đó, nhiều nước trong đó có liên minh Châu Âu đã ban hành các chính sách, công ước, hiệp định quốc tế liên quan rác thải nhựa và vi nhựa hướng tới nền kinh tế tuần hoàn. Chuyên trang Quản lý môi trường giới thiệu bài Tổng quan môi trường kỳ này với chủ đề: Chính sách, pháp luật quản lý ô nhiễm vi nhựa hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.

Thứ năm, 19/8/2021 | 9:57:58 AM

QLMT - Trong vài thập kỷ qua, vi nhựa đã trở thành một chất ô nhiễm phổ biến trong đất và nước, dẫn đến mối đe dọa tiềm tàng đối với hệ sinh thái và ảnh hưởng tiêu cực tới sức khoẻ con người. Các ghi nhận đầu tiên về vi nhựa trong nước mặt có từ những năm 1970 ở Bắc Mỹ khi các đốm sáng của sinh vật phù du kéo dài dọc theo bờ biển New England. Tuy nhiên, đánh giá về ô nhiễm vi nhựa trong môi trường không được báo cáo cho đến đầu thế kỷ 21.

Thứ năm, 15/7/2021 | 11:20:47 AM

QLMT - Sự bùng phát trên phạm vi toàn cầu của đại dịch COVID-19 đang ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống con người. Các biện pháp được thực hiện để kiểm soát sự lây lan của virus SARS-CoV-2 và sự chậm lại của các hoạt động kinh tế có những tác động nhất định đến môi trường. Một mặt, đại dịch đem lại những tác động tích cực như cải thiện đáng kể chất lượng không khí ở các thành phố, giảm phát thải khí nhà kính, giảm ô nhiễm nước và tiếng ồn, giảm áp lực lên các điểm du lịch, có thể hỗ trợ phục hồi hệ sinh thái. Mặt khác, đại dịch COVID-19 cũng gây ra một số tác động tiêu cực như gia tăng rác thải y tế, sử dụng và vứt bỏ bừa bãi các chất khử trùng, khẩu trang, găng tay; gánh nặng chất thải không được xử lý liên tục gây nguy hại cho môi trường.

Logo