Thứ ba, 7/12/2021 | 12:57:22 PM

Văn bản mới

Chủ nhật, 5/12/2021 | 8:36:19 AM

QLMT - Với F0 điều trị tại nhà, thành phố Hà Nội cho biết, trước cửa nhà sẽ có biển cảnh báo nền đỏ, chữ vàng: "Địa điểm cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19"; có thùng màu vàng có biểu tượng chất thải lây nhiễm có dán nhãn "Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2" để đựng trang phục phòng hộ cá nhân của nhân viên y tế thải bỏ.

Thứ sáu, 26/11/2021 | 4:18:11 PM

QLMT - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1978/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ nhật, 7/11/2021 | 10:22:19 AM

QLMT - Ngày 04/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 7616/BKHĐT-QLQH gửi các Bộ, địa phương liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

Thứ bảy, 16/10/2021 | 3:39:49 PM

QLMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) vừa ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT thay thế Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 7/11/2017 quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

Thứ bảy, 9/10/2021 | 11:47:41 AM

QLMT - Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 2020 cũng như căn cứ thực tiễn quản lý nhà nước về môi trường tại thành phố Cần Thơ, đại diện UBND thành phố Cần Thơ góp ý đề xuất một số nội dung vào dự thảo Nghị định.

Thứ sáu, 8/10/2021 | 4:59:06 PM

QLMT - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, trong đó quy định các khu vực xây dựng mới phải xây dựng hệ thống thoát nước riêng

Thứ ba, 5/10/2021 | 3:10:27 PM

QLMT - Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030” vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký phê duyệt tại Quyết định 1662/QĐ-TTg ngày 4/10/2021.

Thứ năm, 7/10/2021 | 11:02:49 PM

QLMT - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050" ngày 1/10/2021.

Thứ tư, 29/9/2021 | 9:09:22 AM

QLMT - Theo Thỏa thuận Paris, Nghị định thư Kyoto mà Việt Nam là thành viên, từ năm 2021, Việt Nam có nghĩa vụ bắt buộc phải cắt giảm khí nhà kính. Để thực hiện nghĩa vụ đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã xây dựng và lấy ý kiến nhân dân về Danh mục các lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê khí nhà kính từ năm 2022.

Thứ sáu, 24/9/2021 | 3:43:48 PM

QLMT - Ngày 22-9 ,Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa công bố những thông tin mới nhất về Hướng dẫn chất lượng không khí toàn cầu - Global Air Quality Guidelines (AQGs) 2021. Đây là bản cập nhật đầu tiên cho AQGs kể từ lần đầu được công bố năm 2005.

Thứ hai, 20/9/2021 | 6:02:11 AM

QLMT - Ngày 9-9-2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà đã ký ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT về Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai sửa đổi. Vậy những nội dung nào sẽ tập trung sửa đổi trong dự án Luật Đất đai mới?

Thứ sáu, 17/9/2021 | 10:58:48 AM

QLMT - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thứ năm, 16/9/2021 | 11:43:54 AM

QLMT - Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 vừa được Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành tại Quyết định 1528/QĐ-TTg ngày 14-9- 2021. Trong đó nêu rõ mục tiêu, quan điểm và 6 yêu cầu trọng tâm đối với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung và những yêu cầu cụ thể về nội dung nghiên cứu quy hoạch.

Thứ năm, 16/9/2021 | 11:19:47 AM

QLMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thứ năm, 16/9/2021 | 10:51:04 AM

QLMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thứ năm, 16/9/2021 | 10:28:20 AM

QLMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát và đánh giá rác thải nhựa biển.

Thứ tư, 15/9/2021 | 3:31:23 PM

QLMT - Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Thứ tư, 15/9/2021 | 3:12:04 PM

QLMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư ban hành Quy định kỹ thuật và Định mức kinh tế - kỹ thuật về công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, tài liệu tài nguyên và môi trường.

Thứ tư, 15/9/2021 | 2:53:15 PM

QLMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật xây dựng mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ.

Thứ tư, 15/9/2021 | 2:33:36 PM

QLMT - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Quyết định phê duyệt “Đề án cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021- 2025”.

Thứ tư, 15/9/2021 | 2:02:13 PM

QLMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ tư, 15/9/2021 | 12:48:33 PM

Từ 1/1/2022, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu bắt buộc các tổ chức tín dụng phải thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng...

Thứ hai, 13/9/2021 | 3:37:38 PM

QLMT - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 tại huyện miền núi Như Thanh.

Thứ hai, 13/9/2021 | 3:24:09 PM

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thứ hai, 13/9/2021 | 10:23:20 AM

Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu cho Chính phủ xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó sẽ đề xuất đưa sản phẩm tấm pin mặt trời vào danh mục các sản phẩm mà các nhà sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện thu hồi, tái chế.

Logo