Thứ hai, 23/5/2022 | 9:34:37 PM

Văn bản mới

Thứ hai, 23/5/2022 | 8:49:11 AM

Mới đây, Văn phòng Chính phủ có văn bản gửi các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, cùng UBND một số địa phương, trong đó có Trà Vinh về tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong công trình xây dựng.

Thứ năm, 19/5/2022 | 10:52:26 AM

QLMT - Ngày 17/5, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành Chỉ thị số 4/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.

Thứ bảy, 7/5/2022 | 8:33:43 AM

QLMT - Ngày 5/5/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ sáu, 22/4/2022 | 8:36:03 AM

QLMT - Ngày 21/4/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 497/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thứ năm, 14/4/2022 | 8:14:25 AM

QLMT - Ngày 13-4-2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký ban hành Quyết định số 450/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ sáu, 8/4/2022 | 8:16:38 AM

QLMT - UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản 1019/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND của HĐND Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn.

Thứ tư, 6/4/2022 | 8:26:11 AM

QLMT - Ngày 5/4/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị quyết 48/NQ-CP về tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022 - 2025.

Thứ sáu, 1/4/2022 | 4:59:34 PM

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai lập quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Để phối hợp xây dựng Báo cáo quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia và nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các địa phương cung cấp thông tin liên quan trước ngày 15/4/2022.

Thứ sáu, 1/4/2022 | 4:50:04 PM

QLMT - Ngày 31/3/2022, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản số 1999/VPCP-NN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại tỉnh Lâm Đồng.

Thứ sáu, 1/4/2022 | 10:31:47 AM

QLMT - Tháng 3/2022, các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành nhiều quyết định, chính sách quan trọng trong lĩnh vực tài nguyên môi trường (TN và MT). Trong đó đáng chú ý là Quyết định số 420/QĐ-BTNMT của Bộ TN và MT ngày 7/3/2022 ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Thứ năm, 31/3/2022 | 10:04:25 AM

QLMT - Ngày tháng 3 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành văn bản số 1493/BTNMT-TNN gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc lập danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp; danh mục nguồn nước nội tỉnh và danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ phục vụ công tác lập quy hoạch cấp tỉnh.

Thứ bảy, 19/3/2022 | 10:56:32 AM

Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt.

Thứ bảy, 19/3/2022 | 10:48:49 AM

QLMT - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 342/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025.

Thứ năm, 10/3/2022 | 4:51:12 PM

“Coi tài nguyên nước là cốt lõi, quản lý tổng hợp tài nguyên nước trên toàn lưu vực đảm bảo việc duy trì nguồn sống cho môi trường và người dân”. Đó là nội dung quan trọng về quản lý tài nguyên nước được Thủ tướng Chính phủ ban hành trong quyết định số 287/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thứ ba, 1/3/2022 | 9:35:44 AM

QLMT - Ngày 27/2/2022, Bộ Y tế đã ban hành văn bản số 922/BYT-MT gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc COVID-19 quản lý tại nhà.

Thứ hai, 21/2/2022 | 2:12:43 AM

Kịch bản biến đổi khí hậu (BĐKH) phiên bản năm 2020 vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) công bố bao gồm: Tra cứu thông tin, nghiên cứu, đánh giá tác động, quản lý rủi ro và lập kế hoạch, quy hoạch trong các hoạt động thích ứng với BĐKH.

Thứ hai, 21/2/2022 | 2:08:21 AM

QLMT - Ngày 18/2/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 15/4/2022.

Thứ ba, 15/2/2022 | 3:23:14 PM

QLMT - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng đề án truyền thông, bao gồm việc thiết lập các trang thông tin về tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng xanh, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu

Thứ bảy, 12/2/2022 | 12:11:25 PM

QLMT - Ngày 10/2/2022, Văn phòng Chính phủ đã phát đi Thông báo số 38/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Thứ sáu, 11/2/2022 | 9:30:41 AM

QLMT - Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 mới được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/1/2022 đặt ra mục tiêu diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên đất liền phấn đấu đạt 9% diện tích lãnh thổ đất liền và nhiều mục tiêu cụ thể khác nhằm đảm bảo đa dạng sinh học của Việt Nam.

Thứ năm, 10/2/2022 | 9:07:40 AM

QLMT - Ngày 10/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có Quyết định số : 59/QĐ-BTNMT Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thứ ba, 8/2/2022 | 5:18:03 PM

QLMT - Theo Thông tư số 15/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng, từ ngày 10/2/2022, đô thị, khu dân cư tập trung mới phải xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa để tổ chức đấu nối thu gom và vận chuyển nước thải, đáp ứng nhu cầu thoát nước trong khu vực, trừ trường hợp đặc thù do Chính phủ quy định.

Thứ bảy, 29/1/2022 | 7:54:22 PM

Ngày 10/01/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thứ sáu, 28/1/2022 | 10:38:27 AM

QLMT - Ngày 26/1/2022, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ban hành Công văn số 647/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về kết quả triển khai Kế hoạch xử lý ô nhiễm triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020.

Thứ hai, 24/1/2022 | 9:09:53 AM

QLMT - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, những ngày cận Tết nguyên đán Nhâm Dần khu vực miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi rét hại và có thể kéo dài liên tục trong những ngày Tết.

Logo