Các khu đô thị mới phải có hệ thống thoát nước riêng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/10/2021 | 4:59:06 PM

QLMT - Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý về Dự thảo Thông tư hướng dẫn về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung, trong đó quy định các khu vực xây dựng mới phải xây dựng hệ thống thoát nước riêng


Đường phố Hà Nội ngập khi mưa lớn. Ảnh: Hà Thắm

Theo dự thảo, thông tư trên sẽ quy định chi tiết một số nội dung về công trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung theo khoản 7, Điều 86 Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và làm cơ sở hướng dẫn về quản lý, sử dụng công trình thu gom thoát nước, đấu nối thoát nước tại các đô thị và khu dân cư tập trung. 

Thông tư này sẽ áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thu gom thoát nước thải đô thị và khu dân cư tập trung. Trong đó Thông tư quy định các khu vực xây dựng mới phải xây dựng hệ thống thoát nước riêng cho nước mưa và nước thải.

Quy định về quản lý đấu nối giữa khu đô thị hiện hữu (khu vực hiện hữu) và khu đô thị mới (khu vực phát triển mới) như sau: Khu đô thị mới phải được áp dụng hệ thống thoát nước riêng để tổ chức đấu nối, thu gom và vận chuyển nước thải; Khi xây dựng hệ thống thoát nước cho khu vực phát triển mới của đô thị không được làm ảnh hưởng tới khả năng thoát nước của khu vực hiện hữu (kiểm tra khả năng thoát nước của hệ thống trước khi thỏa thuận đấu nối). 

Quy định đối với công trình xả nước thải sau xử lý ra nguồn tiếp nhận: Hệ thống xử lý nước thải phải được giám sát liên tục và đầy đủ trong quá  trình quản lý vận hành. Khuyến khích ứng dụng hệ thống giám sát tự động; Sau khi xử lý đạt quy chuẩn môi trường, nước thải phải qua giếng kiểm tra lắp đặt tại vị trí thuận lợi để tiếp cận và lấy mẫu trước nguồn tiếp nhận; Cống xả nước thải vào nguồn tiếp nhận phải đặt ngập trong nước, ở vị trí phù hợp để nước thải xáo trộn với nước nguồn tiếp nhận và không gây xói lở bờ, không ảnh hưởng đến các công trình, hoạt động giao thông trên thủy vực.

Thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, khu dân cư tập trung mới được quy định như sau: Các khu vực xây dựng mới phải xây dựng hệ thống thoát nước riêng cho nước mưa và nước thải. Công trình thu gom, xử lý nước thải phải có đủ công suất để vận chuyển, xử lý lượng nước thải theo tính toán trong điều kiện bình thường, có dự phòng với khối lượng nước thải phát sinh và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật theo quy định trước khi xả vào nguồn tiếp nhận

Nước thải được thu gom thông qua hệ thống thoát nước gồm đấu nối hộ thoát nước, mạng lưới cống thu gom (cống cấp 3), cống chính, cống nhánh khu vực (cống cấp 2), cống chính, cống gom, cống bao, kênh, mương lưu vực (cống cấp 1) và các công trình trên mạng (hố ga, giếng thăm, trạm bơm, …). Nước thải sản xuất phải được xử lý phù hợp trước khi xả vào hệ thống thoát nước.

Dự kiến, thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Đức Lượng


Tags hệ thống thoát khu đô thị mới nước mưa nước thải

Các tin khác
Mức thu phí vệ sinh môi trường mới nhất năm 2022

Khái quát về phí vệ sinh môi trường? Mức thu phí vệ sinh môi trường mới nhất? Mức thu phí vệ sinh hàng tháng là bao nhiêu tiền?

Nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, những tháng cuối năm 2022, thiên tai còn diễn biến phức tạp, khó lường với 8-10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Cuối tháng 7, đầu tháng 8/2022, các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành một số văn bản chính sách về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục