Thứ sáu, 29/9/2023 | 10:02:25 PM

Văn bản mới

Thứ hai, 22/5/2023 | 3:44:23 PM

QLMT - Ngày 22/5, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hoàn thiện hồ sơ Dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Thứ hai, 8/5/2023 | 4:32:01 PM

QLMT - Ngày 6/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể.

Tiêu điểm chính sách mới lĩnh vực tài nguyên - môi trường tháng 3 - 4/2022
Thứ sáu, 5/5/2023 | 3:06:47 PM

QLMT - Tháng 3, Tháng 4/2023, các cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành một số văn bản chính sách về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Thứ sáu, 28/4/2023 | 3:22:34 PM

QLMT - Trong quý I/2023, Vụ Môi trường (Bộ TN&MT) đã tiến hành rà soát tất cả các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Thứ ba, 25/4/2023 | 4:52:18 PM

QLMT - Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân căn cứ vào hướng dẫn về công nghệ, kỹ thuật quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này để đánh giá sự phù hợp trước khi lắp đặt công trình, thiết bị xử lý nước thải, khí thải tại chỗ.

Thứ năm, 20/4/2023 | 4:38:15 PM

QLMT - Chất thải rắn công nghiệp thông thường phải được lưu giữ trực tiếp tại kho hoặc khu vực lưu giữ chất thải đáp ứng quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này hoặc phải chứa, đựng trong các thiết bị, dụng cụ đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này.

Thứ tư, 12/4/2023 | 4:13:03 PM

QLMT - Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản số 1296/UBND-TNMT đốc thúc các địa phương trong tỉnh “Tập trung thực hiện công tác thu gom, phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt” trên địa bàn.

Thứ hai, 10/4/2023 | 3:53:18 PM

QLMT - Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đăng ký môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi triển khai dự án đầu tư, cơ sở thông qua hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định...

Thứ sáu, 7/4/2023 | 4:01:31 PM

QLMT - Lấy mẫu đơn (đối với nước thải) trong 05 ngày liên tiếp và lấy mẫu tổ hợp (đối với khí thải) trong 02 ngày liên tiếp để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý nước thải, khí thải (nếu có).

Thứ ba, 4/4/2023 | 3:43:13 PM

QLMT - Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/5 tới, đã bổ sung Điều 17a vào Nghị định 43/2014/NĐ-CP về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Thứ hai, 3/4/2023 | 4:13:09 PM

QLMT - Theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 /1/2022 quy định Nội dung của báo cáo và biên bản họp tham vấn trong đánh giá tác động môi trường, cụ thể:

Thứ ba, 14/3/2023 | 4:28:34 PM

QLMT - Ngày 13/3/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư 01/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.

Thứ ba, 14/3/2023 | 3:58:05 PM

QLMT - Ngày 13/3 năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.

Thứ hai, 13/3/2023 | 3:59:25 PM

QLMT - Không chỉ quan ngại hệ lụy về thời hạn sở hữu nhà chung cư, góp ý Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), nhiều ý kiến cũng cho rằng, một số quy định tại Dự thảo sẽ dẫn tới xung đột chính sách…

Thứ tư, 8/3/2023 | 3:15:49 PM

QLMT - Ngày 7/3 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Thứ hai, 6/3/2023 | 4:50:56 PM

QLMT - Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.

Thứ tư, 1/3/2023 | 4:38:58 PM

QLMT - Với nhiều quy định mang tính đột phá, Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ, giúp khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất nông nghiệp…

Thứ hai, 13/2/2023 | 4:37:35 PM

QLMT - Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 07/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

Thứ năm, 9/2/2023 | 5:09:11 PM

QLMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có đề xuất bảng giá đất được xây dựng định kỳ hàng năm được công bố công khai và áp dụng từ ngày 1/1 hàng năm.

Thứ tư, 8/2/2023 | 5:30:40 PM

QLMT - Luật thuế bất động sản chung sẽ được xây dựng, thay thế cho Luật sử dụng đất nông nghiệp và Luật sử dụng đất phi nông nghiệp hiện nay.

Thứ ba, 7/2/2023 | 10:56:01 AM

QLMT - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế năm 2023.

Thứ tư, 1/2/2023 | 4:49:49 PM

QLMT - Mặc dù đã đạt được những kết quả quan trọng nhưng đến nay đất nước đã có rất nhiều sự thay đổi, Luật Đất đai 2013 cũng đã bộc lộ quá nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập vì vậy việc phải sửa đổi ban hành mới là rất cần thiết và cấp bách.

Thứ tư, 1/2/2023 | 4:44:31 PM

QLMT - Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023 và thay thế Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng.

Thứ hai, 30/1/2023 | 4:26:36 PM

QLMT - Chính sách về cấp nước và thoát nước đang được điều chỉnh bởi 15 luật, 10 nghị định, 6 thông tư của các bộ ngành và 14 văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tồn tại không ít bất cập trong triển khai nhiệm vụ.

Thứ bảy, 21/1/2023 | 1:24:02 PM

QLMT - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TƯ về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Logo