Thanh Hóa:Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/6/2024 | 10:47:09 AM

QLMT - Ngày 4/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng ban hành văn bản số 7793/UBND-VX về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung:

Sở Y tế, chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường phổ biến, tập huấn, truyền thông, hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện quản lý chất thải y tế theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản, hướng dẫn chuyên môn có liên quan; Kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống xử lý nước thải y tế tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh; báo cáo, đề xuất phương án trình UBND tỉnh bố trí kinh phí đầu tư hoặc nâng cấp, sửa chữa hệ thống xử lý nước thải tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế hoặc đã quá tải, xuống cấp, đảm bảo việc xử lý nước thải y tế đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoặc lồng ghép trong kiểm tra quy chế chuyên môn việc thực hiện công tác quản lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện các nội dung:Thực hiện nghiêm việc quản lý chất thải y tế theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn có liên quan; khắc phục những tồn tại trong tổ chức thực hiện các quy trình giám sát, quan trắc môi trường y tế và quản lý chất thải y tế; rà soát, đánh giá đúng thực trạng các công trình bảo vệ môi trường (hệ thống xử lý rác thải, nước thải), nếu không đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường phải có giải pháp bổ sung, khắc phục kịp thời.

Trường hợp đơn vị chưa có hệ thống xử lý nước thải y tế hoặc hệ thống đã quá tải, xuống cấp, phải có phương án đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp đảm bảo việc xử lý chất thải, nước thải y tế đạt Quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải; tăng cường quan trắc, giám sát vận hành công trình/hệ thống xử lý (nước thải y tế, chất thải y tế) và nước thải y tế, chất thải y tế sau xử lý; Đối với cơ sở y tế không tự xử lý được chất thải, phải hợp đồng với các Cụm xử lý rác thải, các công ty/doanh nghiệp đủ tư cách pháp nhân để thu gom, vận chuyển, xử lý; đảm bảo 100% chất thải y tế được xử lý theo quy định.

Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, khẩn trương hoàn thiện thủ tục và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền thẩm định cấp Giấy phép môi trường/Đăng ký môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và văn bản hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Y tế; Triển khai kế hoạch hàng năm về công tác quản lý chất thải, bảo vệ môi trường tại đơn vị; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các khoa, phòng, cá nhân phụ trách và đánh giá kết quả thực hiện.

Có kế hoạch, biện pháp, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường do chất thải theo quy định của pháp luật; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế đảm bảo tính chính xác và đúng thời gian theo quy định; thường xuyên tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại đơn vị, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.


Ảnh minh họa.

Sở Tài nguyên và Môi trường, khẩn trương rà soát, hoàn thiện dự thảo "Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; trình UBND tỉnh theo quy định; Hướng dẫn các cơ sở y tế trình tự thủ tục và cấp Giấy phép môi trường/Đăng ký môi trường theo quy định của pháp luật; Phối hợp với Sở Y tế tăng cường phổ biến, tập huấn, truyền thông, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện quản lý chất thải y tế theo đúng quy định của 3 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản, hướng dẫn có liên quan.

Công an tỉnh, chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về môi trường tại các cơ sở y tế; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế, các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế và các đối tượng có liên quan trên địa bàn; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền đối với việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở y tế trên địa bàn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

DUY THỊNH

Tags quản lý chất thải y tế Thanh Hóa cơ sở y tế

Các tin khác

Ngày 8/7, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức ký quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Y tế Hà Nội kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản pháp luật liên quan và giám sát việc xây dựng, triển khai các kế hoạch quản lý chất thải y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Ngày 25/6, Bộ Xây dựng đã tổ chức Tọa đàm về dự án Luật Cấp, thoát nước, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn chủ trì toạ đàm.

Để triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2023 kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước 2023.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục