Tăng trưởng xanh là gì?

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/10/2021 | 11:23:25 PM

QLMT - Hỏi: Ngày 1/10/2021, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050". Vậy xin Chuyên trang Quản lý môi trường cho biết, tăng trưởng xanh là gì?

Tăng trưởng xanh là gì?
Ảnh minh hoạ
Trả lời:

Tăng trưởng xanh (Green Growth) là sự thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế sang nền kinh tế bền vững nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thông qua việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Tăng trưởng xanh là một nội dung trong Chiến lược phát triển bền vững. 

Các tổ chức và quốc gia trên Thế giới đã đưa ra các định nghĩa khác nhau về tăng trưởng xanh như sau:

Theo Chương trình Môi trường của Liên Hợp Quốc (UNEP): Tăng trưởng xanh là định hướng mới thúc đẩy kinh tế phát triển theo những mô hình  tiêu thụ và sản xuất bền vững để đảm bảo nguồn vốn tự nhiên tiếp tục cung cấp những nguồn lực và dịch vụ sinh thái mà đời sống con người phụ thuộc vào, cho thế hệ này và thế hệ tương lai.

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế OECD định nghĩa: Tăng trưởng xanh là việc thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế song song với việc đảm bảo các nguồn tài sản tự nhiên vẫn có thể tiếp tục cung cấp các tài nguyên và dịch vụ môi trường thiết yếu cho cuộc sống con người. Như vậy, tăng trưởng xanh chính là là nhân tố xúc tác trong việc đầu tư và đổi mới, là cơ sở cho tăng trưởng bền vững và góp phần tạo ra các cơ hội kinh tế mới.

Tại Việt Nam, tăng trưởng xanh đề cập đến sự tăng trưởng dựa vào quá trình thay đổi mô hình, tái cơ cấu nền kinh tế để tận dụng các lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế bằng việc nghiên cứu và áp dụng các công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại để sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả, giảm phát khí thải nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo cũng như tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Chuyên trang Quản lý môi trường

Tags Tăng trưởng xanh tăng trưởng bền vững kinh tế bền vững

Các tin khác

Hỏi: Xin Chuyên trang Quản lý môi trường cho biết: Môi trường và phát triển kinh tế xã hội có quan hệ như thế nào?

Khủng hoảng môi trường là gì?

Hỏi: Xin Chuyên trang Quản lý môi trường cho biết khủng hoảng môi trường là gì và những biểu hiện của khủng hoảng môi trường?

Việc khai thác và sử dụng tài nguyên năng lượng có tác động như thế nào tới môi trường

Hỏi: Xin Chuyên trang Quản lý môi trường cho biết: Việc khai thác và sử dụng tài nguyên năng lượng có tác động như thế nào tới môi trường?

Hỏi: Hệ sinh thái tự nhiên có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống con người, tuy vậy, hiện nay hệ sinh thái tự nhiên đang ngày càng bị suy giảm bởi những hoạt động của con người. Vậy xin Chuyên trang Quản lý môi trường cho biết con người tác động đến các hệ sinh thái tự nhiên như thế nào?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục