Bảo vệ môi trường nước dưới đất được thực hiện như thế nào?

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/3/2023 | 4:01:28 PM

QLMT - Ngày 10.1/2022, Bộ TNMT đã ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT thi hành một số điều của Luật BVMT, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường.
Ảnh minh hoạ. Nguồn internet

Theo Điều 5, Thông tư  số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, theo đó Bảo vệ môi trường nước dưới đất được quy định như sau: 

1. Việc bảo vệ môi trường nước dưới đất trong hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ nước dưới đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.

2. Việc quan trắc, giám sát chất lượng nước dưới đất trong hoạt động khai thác nước dưới đất được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

3. Cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân gây ô nhiễm môi trường nước dưới đất có trách nhiệm thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý nước thải, chất thải rắn và biện pháp bảo vệ môi trường khác nhằm ngăn chặn việc phát tán chất ô nhiễm vào môi trường nước dưới đất theo quy định về quản lý, xử lý nước thải, chất thải rắn và quy định của pháp luật có liên quan.

Luật sư Trương Xuân Hải

Tags Bảo vệ môi trường nước Dưới đất Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT

Các tin khác

Ngày Môi trường thế giới năm 2023 do Chương Trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề "Giải pháp cho ô nhiễm nhựa” trong đó tập trung thực hiện chiến dịch “Chống ô nhiễm nhựa”.

Nhằm hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6 và Tháng Hành động vì môi trường năm 2023, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã ra quân thực hiện chương trình “Đổi rác thải tái chế lấy quà".

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chỉ đạo về việc đồng ý chủ trương Việt Nam tham gia đàm phán Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa...

Tại hội nghị, lãnh đạo Uỷ ban MTTQ huyện đã tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về mức ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do rác thải và chất thải nhựa trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục