Luật Tài nguyên nước (Sửa đổi) : Sẽ quy định về danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/12/2022 | 4:26:46 PM

QLMT - Ngày 7/12/2022, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã có cuộc họp với Cục Quản lý tài nguyên nước về tiến độ thực hiện dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Theo Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh, đến nay, Cục đã nhận được ý kiến góp ý của 20/21 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 63/63 UBND cấp tỉnh/Sở Tài nguyên và Môi trường, 19/28 đơn vị trực thuộc Bộ, 10 tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức sử dụng nước lớn, 12 chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực tài nguyên nước và không có ý kiến góp ý trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại Văn bản số 1071/TTĐT-DLĐT ngày 1/12/2022.Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh 

Cục đã tổng hợp các ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, chuyên gia và các Hội thảo tại miền Bắc, miền Trung, miền Nam, cụ thể các ý kiến về việc: Cấp phép khai thác, sử dụng nước đối với mục đích không tiêu hao (tạo cảnh quan nước, sử dụng nước…); điều hòa phân phối nguồn nước; xã hội hóa; hồ, ao không san lấp; tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; kinh phí từ ngân sách phát sinh sau khi sửa đổi Luật Tài nguyên nước.

Theo đó, đối với cấp phép khai thác, sử dụng nước đối với mục đích không tiêu hao. Trong dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) đã dự thảo phương án đối với mục tiêu không tiêu hao dự kiến không cấp phép, thay vào đó, chỉ thực hiện có ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nước, cụ thể: Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để đào hồ, ao, đầm, tạo không gian thu, trữ nước, tạo cảnh quan phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nNhà nước về tài nguyên nước trước khi triển khai thực hiện.

Liên quan về điều hòa phân phối nguồn nước, dự thảo Luật sửa đổi đã quy định hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo cơ quan chuyên môn công bố kịch bản nguồn nước trên các lưu vực sông, trên cơ sở kịch bản nguồn nước, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương theo thẩm quyền chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng nước.

Dự thảo quy định bổ sung khi lưu vực sông dự báo xảy ra hạn hán, thiếu nước, quy định trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương xây dựng phương án điều hòa, phân phối tài nguyên nước để chỉ đạo lập kế hoạch khai thác, sử dụng nước cho phù hợp.

Dự kiến nội dung chính của phương án điều hòa, phân phối nguồn nước dự thảo trong Nghị định hướng dẫn gồm: Xác định lượng nước có thể khai thác trên lưu vực sông các theo kịch bản nguồn nước; nhu cầu sử dụng nước của các ngành; thứ tự ưu tiên sử dụng nước của các ngành, địa phương; thứ tự các đối tượng khai thác, sử dụng nước phải hạn chế lượng nước khai thác, sử dụng tương ứng với kịch bản nguồn nước; phương án vận hành các công trình điều tiết trên lưu vực sông để đáp ứng nhu cầu nước theo kịch bản; phương án luân phiên nguồn nước có thể khai thác theo kịch bản nguồn nước; trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương theo kịch bản nguồn nước.

Về xã hội hóa, dự thảo quy định cụ thể các hoạt động bảo vệ, phát triển, phục hồi nguồn nước, trữ nước được khuyến khích sử dụng nguồn vốn xã hội hóa tại Điều 73. Đồng thời, quy định các Tổ chức tham gia thực hiện các hoạt động xã hội hóa được hưởng ưu đãi, hỗ trợ về đất đai, vốn; miễn, giảm thuế, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và các ưu đãi, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Các vấn đề về hồ, ao không san lấp dự thảo Luật sửa đổi sẽ quy định cụ thể danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp, gồm: các hồ, ao, đầm, phá có chức năng điều hòa, cấp nước, phòng, chống ngập, úng, tạo cảnh quan sinh thái, có giá trị cao về đa dạng sinh học; liên quan đến hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, bảo tồn văn hóa không được san lấp và phải được lập danh mục để quản lý, bảo vệ; danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp được lập, công bố và rà soát, điều chỉnh theo quy định.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu kết luận cuộc họp, đề nghị Cục Quản lý Tài nguyên nước rà soát các chính sách pháp luật để điều chỉnh một số nội dung bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các quy định của Chính phủ và các luật liên quan. Đồng thời, rà soát kĩ về ngân sách nguồn vốn ngân sách tránh trường hợp phát sinh không hợp lý trong quá trình xây dựng dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

Khánh Dung


Tags Luật Tài nguyên nước Quy định danh mục ao hồ đầm phá Không được san lấp

Các tin khác

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký Quyết định số 2984/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện một số nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Ngày 4/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng ban hành văn bản số 7793/UBND-VX về việc tăng cường công tác quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã quy định rõ về việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt, phân rõ trách nhiệm của Bộ TN&MT và các địa phương. Đến nay, việc hướng dẫn thực hiện đã khá rõ ràng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thời sự