Thành lập tổ thương thảo điều chỉnh hợp đồng với Nhà máy điện rác Sóc Sơn, Hà Nội

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/9/2023 | 11:00:47 AM

QLMT - Hà Nội lập Tổ công tác liên ngành để đàm phán, thương thảo các nội dung điều chỉnh hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4730/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành và Tổ giúp việc để thực hiện đàm phán, thương thảo các nội dung điều chỉnh Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện tại Nhà máy điện rác Sóc Sơn.

Theo quyết định, Tổ công tác liên ngành gồm 9 thành viên do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Huy Cường làm Tổ trưởng.

Tổ giúp việc gồm 12 thành viên do Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bùi Chí Hoài Anh, làm Tổ trưởng.

Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, tham gia đàm phán, thương thảo điều chỉnh, bổ sung các điều khoản của Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện số 08/2018/HĐDVXLCTRSH với Nhà đầu tư dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn tại Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn.

Tổ giúp việc cho Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm giúp việc cho Tổ công tác liên ngành trong công tác kiểm tra, rà soát, đàm phán, thương thảo điều chỉnh, bổ sung các điều khoản của Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện số 08/2018/HĐDVXLCTRSH với Nhà đầu tư dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn...

Sau khi đàm phán, thương thảo Hợp đồng, Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo UBND TP xem xét, chấp thuận kết quả để Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký các Phụ lục Hợp đồng điều chỉnh Hợp đồng dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phát điện số 08/2018/HĐDVXLCTRSH với Nhà đầu tư dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn tại Khu LHXLCT Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội.

Các thành viên Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm thực hiện rà soát và tham gia đàm phán với Nhà đầu tư về các nội dung trong hợp đồng theo quy định của Pháp luật hiện hành; tham mưu xử lý các tồn tại theo chức năng, nhiệm vụ của Sở, ngành và đề xuất giải quyết các vấn đề vượt thẩm quyền để Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND TP Hà Nội./.

HẠNH VÂN

Tags điện rác Sóc Sơn thương thảo xử lý chất thải rắn UBND TP Hà Nội

Các tin khác

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 27/11 về việc trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang kinh doanh rừng trồng gỗ lớn giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Luật Tài nguyên nước 2023 gồm 10 Chương và 86 Điều, đã thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về quản lý, bảo vệ tài nguyên nước.

Với 468 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,74 %), Quốc hội đã chính thức thông qua dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).

HĐND tỉnh Sơn La vừa thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch đèo Pha Đin (Phạ Đin) thành 8 khu chức năng chính.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục