Hà Nội nhân rộng mô hình “Xây dựng Trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/10/2022 | 10:56:34 AM

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 3520/KH-SGDĐT về triển khai, thực hiện Chương trình “Xây dựng Trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh” giai đoạn 2022-2025.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị trường học trên toàn Thành phố có kế hoạch thực hiện Chương trình "Xây dựng Trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh” giai đoạn 2022 - 2025 và triển khai tới tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo các yêu cầu thiết yếu về vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan môi trường sư phạm sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hà Nội nhân rộng mô hình
Chương trình "Xây dựng Trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh” nhằm đào tạo và rèn luyện cho thế hệ trẻ có lối sống xanh, bảo vệ môi trường và sức khỏe.

Cụ thể, sẽ tổ chức tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nòng cốt về các giải pháp cải thiện môi trường tại trường học và tại nhà.

Triển khai các hoạt động xây dựng trường học xanh, bao gồm các giải pháp bảo vệ môi trường về các chủ đề không khí, năng lượng, rác thải, nước và không gian xanh và cuộc thi "Đại sứ xanh" để huy động sự tham gia và xây dựng thói quen bảo vệ môi trường cho học sinh.

Tổ chức cuộc thi "Đại sứ xanh" nhằm tăng cường sự tham gia và xây dựng thói quen bảo vệ môi trường cho học sinh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô phấn đấu năm học 2022 – 2023, đối với 4 quận, huyện đã thực hiện thí điểm năm 2021 (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Thạch Thất), tối thiểu 50% số trường học ở mỗi cấp học trên địa bàn tham gia thực hiện Chương trình.

Đối với các quận, huyện, thị xã còn lại, tối thiểu 25% số trường học ở mỗi cấp học trên địa bàn tham gia thực hiện Chương trình.

Năm học 2023 – 2024, đối với 4 quận, huyện đã thực hiện thí điểm năm 2021 (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Thạch Thất), tối thiểu 70% số trường học ở mỗi cấp học trên địa bàn tham gia thực hiện Chương trình.

Đối với các quận, huyện, thị xã còn lại, tối thiểu 50% số trường học ở mỗi cấp học trên địa bàn tham gia thực hiện Chương trình.

Năm học 2024 – 2025, đối với 4 quận, huyện đã thực hiện thí điểm năm 2021 (Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đông Anh, Thạch Thất), 100% số trường học ở mỗi cấp học trên địa bàn tham gia thực hiện Chương trình.

Đối với các quận, huyện, thị xã còn lại, trên 70% số trường học ở mỗi cấp học trên địa bàn tham gia thực hiện Chương trình.

Kế hoạch số 3520/KH-SGDĐT về triển khai, thực hiện Chương trình "Xây dựng Trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh” giai đoạn 2022-2025 nhằm nâng cao nhận thức và hình thành thói quen cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác bảo vệ môi trường. 

Đồng thời, Đánh giá việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tại trường học thông qua việc áp dụng mô hình trường học xanh và bộ tiêu chí trường học xanh.

Đặc biệt là đào tạo và rèn luyện cho thế hệ trẻ có lối sống xanh, bảo vệ môi trường và sức khỏe.

Chương trình "Xây dựng trường học xanh - Vì một Hà Nội xanh” trên địa bàn Thành phố Hà Nội được phát động từ tháng 9/2021.

Năm 2021, chương trình được thực hiện thí điểm trong học kỳ I - năm học 2021-2022 với sự tham gia của ít nhất 40 trường học ở 3 cấp: Mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tại các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, các huyện Đông Anh và Thạch Thất.

Các hoạt động chính trong giai đoạn này bao gồm: Xây dựng dự thảo "Khung tiêu chí trường học xanh”; tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lý trường học về các giải pháp cải thiện môi trường tại trường học và gia đình; thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường dựa trên hướng dẫn của khung tiêu chí xuyên suốt trong học kỳ I - năm học 2021-2022; tổ chức cuộc thi "Đại sứ xanh" nhằm huy động sự tham gia và xây dựng thói quen bảo vệ môi trường cho học sinh; đánh giá và chia sẻ kết quả thực hiện tại các trường trong tháng 12/2021.

Kết quả giai đoạn thí điểm trong năm 2021 là cơ sở hoàn thiện bộ tiêu chí trường học xanh và nhân rộng mô hình trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.

Theo Báo Đầu tư

Tags Hà Nội mô hình Trường học xanh cảnh quan môi trường kế hoạch

Các tin khác

Ngày 13/3/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư 01/2023/TT-BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.

Ngày 13/3 năm 2023 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 01/2023/TT-BTNMT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh.

Không chỉ quan ngại hệ lụy về thời hạn sở hữu nhà chung cư, góp ý Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), nhiều ý kiến cũng cho rằng, một số quy định tại Dự thảo sẽ dẫn tới xung đột chính sách…

Ngày 7/3 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi) và dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục