Quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/11/2022 | 10:50:23 AM

QLMT - Chào mừng Ngày đô thị Việt Nam 8/11, nhằm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị quyết số 06-NQ/TW thiết thực; triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 của Chính phủ và hướng tới tổ chức Hội nghị đô thị toàn quốc 2022, Bộ Xây dựng phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tổ chức chuỗi hội thảo chuyên đề với các chủ đề: “Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững”; “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị”; “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị” hướng tới tổ chức Hội nghị đô thị toàn quốc 2022.

Đơn vị phối hợp chuyên môn có Hội Quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, Tổng hội Xây dựng, Hiệp hội Các đô thị Việt Nam và Diễn đàn đô thị Việt Nam; Các đơn vị phối hợp tổ chức bao gồm Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), Tập đoàn IEC (IEC Group) và Liên minh Hợp tác công tư về đô thị thông minh.

Hội thảo về quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị

Các hội thảo do các đồng chí đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, Ban Kinh tế Trung ương, Uỷ ban Khoa học và Phát triển đô thị Việt Nam, Diễn đàn đô thị Việt Nam và lãnh đạo các cục vụ chức năng của Bộ Xây dựng đồng chủ trì. Các hội thảo đã thu hút khoảng 50 bài viết tham luận và các ý kiến đăng ký phát biểu của các diễn giả đến từ các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế, các hội, hiệp hội, tổng hội, các viện nghiên cứu, trường đại học cũng như các ý kiến của các địa phương.

Năm 2022 được đánh dấu với nhiều sự kiện quan trọng có liên quan công tác đô thị hoá và phát triển đô thị ở Việt Nam. Ngày 24/1/2022, Bộ Chính trị lần đầu tiên đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết 06-NQ/TW), xác định các quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, các mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp cụ thể để tăng cường công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 với các nhóm hành động thiết thực cụ thể hoá Nghị quyết 06-NQ/TW. Cũng trong năm 2022, Diễn đàn Đô thị thế giới lần thứ 11 tổ chức thành công tại thành phố Katowice - Ba Lan với chủ đề "Chuyển đổi các thành phố vì một tương lai đô thị tốt đẹp”.

Phát triển đô thị là quy luật khách quan mang tính thời đại và toàn cầu trong thế kỷ 21. Đến tháng 9/2022 cả nước đã có 888 đô thị, chiếm khoảng 41,5% số dân cả nước, các đô thị đã và đang là những động lực phát triển quan trọng của các vùng miền và cả nước. Đặc biệt, sau các tác động mạnh của thiên tai và dịch bệnh thời gian vừa qua, các đô thị cũng là những nền tảng trung tâm, hình thành các cơ hội mới, cung cấp các giải pháp thúc đẩy các hoạt động phục hồi nền kinh tế. Bên cạnh đó, sự phát triển của các đô thị còn nhiều yếu tố chưa bền vững. Hạ tầng đô thị vẫn chưa theo kịp tốc độ đô thị hoá. Công tác cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị chưa được quan tâm và chưa có kế hoạch tổng thể để thực hiện, nguồn lực còn thiếu và chưa được xã hội hoá. Nguồn lực tài chính chống chịu trước thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu còn rất hạn chế.

Hội thảo chuyên đề 1 "Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững”: Nhiều báo cáo trình bày tại Hội thảo chuyên đề 1 tập trung đi sâu phân tích, đánh giá và thảo luận về các giải pháp chủ yếu cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo quan điểm và tinh thần của Nghị quyết số 06/NQ/TW; đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị; các yêu cầu bảo đảm để quy hoạch đô thị được phê duyệt có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm; văn hoá và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; kết hợp hài hoà giữa quá trình đô thị hoá, phát triển đô thị với công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại nền kinh tế đô thị, đồng thời với quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó, quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước, tạo nguồn lực cho phát triển đô thị.

Hội thảo chuyên đề 2 "Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị”: Nhiều báo cáo hội thảo chuyên đề 2 tập trung phân tích, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của địa phương và giải pháp cải thiện chất lượng hạ tầng đô thị; đầu tư và mở rộng, nâng cấp, cơ sở hạ tầng, dịch vụ cho các khu vực nghèo, phi chính thức, khu vực có điều kiện hạ tầng hạn chế để góp phần giải quyết tình trạng đói nghèo, bất bình đẳng, thúc đẩy hoà nhập đô thị; các dự án, chương trình giao thông công cộng, cây xanh, tái thiết đô thị;…. cải tạo môi trường, kiến trúc cảnh quan đô thị cần được thúc đẩy; việc triển khai hạ tầng số tại các đô thị phù hợp để thúc đẩy xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh, tạo nguồn lực tài chính bền vững trong xây dựng mới, cải tạo hệ thống hạ tầng đô thị hiện có.

Hội thảo chuyên đề "Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị”: tập trung toạ đàm về sự phối hợp vào cuộc của các cơ quan chức năng để xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan đến công tác quản lý phát triển đô thị; các cơ chế chính sách mang tính đột phá tạo đòn bẩy để phát triển đô thị bền vững, Luật Quản lý và phát triển đô thị, phạm vi điều chỉnh của công tác quản lý phát triển đô thị, các giải pháp về cơ chế chính sách phát huy vị thế, nguồn lực đổi mới, sáng tạo của đô thị Việt Nam. Các yêu cầu đổi mới tạo cơ chế chính sách phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của địa phương.

Các hội thảo theo ba chuyên đề nói trên thu nhận được các ý kiến thiết thực và hiệu quả, gợi mở, tháo gỡ những bất cập hạn chế trong phát triển đô thị, tạo cơ sở, căn cứ để nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách mới, tạo động lực để phát triển đô thị, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển hệ thống đô thị bền vững, phù hợp với đặc điểm của các vùng miền, đặc thù, đáp ứng yêu cầu cuộc sống đô thị ngày càng cao của người dân cả nước. Các nội dung trao đổi, thảo luận tại các hội thảo cũng sẽ thiết thực hỗ trợ các địa phương định hướng, đề xuất các chương trình hành động để nắm bắt thời cơ và cơ hội, cụ thể hoá các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 148/NQ-CP.

Chuyên trang Quản lý môi trường giới thiệu một số báo cáo của các diễn giả tại ba hội thảo nói trên. Cụ thể là báo cáo: "Nguồn lực đất đai cho đô thị hoá” diễn giả Đặng Hùng Võ (Đại học Quốc gia Hà Nội); "Quan điểm và khuyến nghị của UN-Habitat về chính sách phát triển đô thị” diễn giả TS.Nguyễn Quang (nguyên Giám đốc Chương trình Định cư con người Liên hợp quốc); "Thực trạng và yêu cầu đổi mới; cơ chế, chính sách phát triển đô thị Việt Nam” diễn giả Trần Quốc Thái (Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng); "Quản lý phát triển đô thị nào để xây dựng các đô thị có khả năng chống chịu, phục hồi trước biến đổi khí hậu” diễn giả Hervé CONAN (Giám đốc AFD Việt Nam).

Nguồn lực đất đai cho đô thị hoá:


Quan điểm và khuyến nghị của UN-Habitat về chính sách phát triển đô thị:


Thực trạng và yêu cầu đổi mới; cơ chế, chính sách phát triển đô thị Việt Nam:


Quản lý phát triển đô thị nào để xây dựng các đô thị có khả năng chống chịu, phục hồi trước biến đổi khí hậu:


CHUYÊN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Các tin khác

Trong xu hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế carbon thấp, kinh tế số... cùng với những tác động mạnh mẽ từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, cần có những nghiên cứu về khu công nghiệp xanh. Chỉ bằng cách đó, các mục tiêu chiến lược quốc gia cũng như các cam kết quốc tế của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững mới có thể đạt được.

Đối với các đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới, nhìn chung còn thiếu bài bản và có xu hướng nhất thể hóa cho tất cả các vùng miền nông thôn. Đây là một trong những nguyên nhân phá vỡ và làm biến dạng hình thái và cấu trúc không gian kiến trúc làng quê.

3 lợi ích cốt lõi của việc phát triển nền kinh tế xanh là giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo ra cơ hội kinh doanh mới cho quốc gia và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Thế nhưng, để có thể thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh, việc chuyển đổi hạ tầng xanh được xem là bước đi cần thiết và đầu tiên.

Đề tài Thị trường các-bon trong nước tác động đến việc thực hành ESG của doanh nghiệp do Mạch Hồng Phương (Sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh) thực hiện.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục