Thành phần chất thải thực phẩm giảm xuống còn khoảng 50 - 70%

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/8/2021 | 4:57:55 PM

QLMT - Chất thải sinh hoạt của Việt Nam có đặc trưng là độ ẩm cao (dao động trong khoảng 65 - 95%), độ tro khoảng 25 - 30% (khối lượng khô), tổng hàm lượng chất rắn bay hơi (TVS - Total Volatile Solid) dao động trong khoảng 70 - 75% (khối lượng khô), nhiệt lượng thấp (dao động trong khoảng 900 - 1.100 Kcal/kg khối lượng ướt).

Đặc trưng chất thải sinh hoạt của Việt Nam
Chất thải sinh hoạt của Việt Nam có đặc trưng là độ ẩm cao

Thành phần chất hữu cơ có khả năng phân hủy sinh học (thực phẩm thải) trong chất thải sinh hoạt (CTRSH) của hộ gia đình chiếm tỷ lệ cao hơn các thành phần khác và thành phần này đang thay đổi theo chiều hướng giảm dần. Từ năm 1995, thành phần chất thải thực phẩm chiếm tỷ lệ rất cao (80 - 96%) nhưng đến năm 2017 thành phần này giảm xuống còn khoảng 50 - 70%; điều này thể hiện sự thay đổi lối sống của cư dân đô thị là nhanh và tiện lợi.

Thành phần giấy và kim loại trong CTRSH thay đổi tùy thuộc vào nguồn phát sinh và có xu hướng tăng dần. Nhiều thành phần khó xử lý và khó tái chế như vải, da, cao su có tỉ lệ thấp, tuy nhiên các thành phần này đang có chiều hướng tăng qua các năm. Ngoài ra sự gia tăng chất thải nhựa trong thành phần CTRSH là một trong những vấn nạn đối với xử lý CTRSH của Việt Nam. 

Số liệu thống kê thành phần CTRSH của Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2009 đến 2017 cho thấy thành phần thực phẩm của hộ gia đình chiếm tỷ lệ cao hơn các thành phần khác và thành phần này đang thay đổi theo chiều hướng giảm dần từ 74,3% (năm 2009) xuống 59,2% (năm 2017). Trong khi đó thành phần nhựa tăng từ 5,5% trong năm 2009 lên 13,9% trong năm 2017, điều này phù hợp với xu hướng tăng tỷ lệ tiêu thụ nhựa trên đầu người của Việt Nam từ 33 kg/năm (2010) lên 41 kg/năm (2015) vì sự tiện ích và giá thành rẻ của các sản phẩm nhựa.

Nguồn: Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2019


Tags thành phần đặc trưng chất thải sinh hoạt chất hữu cơ chất thải thực phẩm xử lý tái chế vải da cao su

Các tin khác

Một báo cáo gần đây của Nhóm Tài nguyên Nước 2030 (2030WRG, 2017) đã chỉ ra những thách thức Việt Nam sẽ phải đối mặt. Theo kịch bản thông thường, trong mùa khô, dự đoán tổng nhu cầu nước sẽ tăng 32% vào năm 2030, nếu không có sự thay đổi.

Số liệu thống kê của Liên hợp quốc cho biết, khoảng 20%-50% đất trồng trọt ở tất cả các châu lục đã trở nên quá mặn.

Theo báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), cả nước hiện có 4.575 làng nghề.

Theo dữ liệu từ Viện Hàn lâm Khoa học, Kỹ thuật và Y học Quốc gia Mỹ tiết lộ, nước Mỹ vẫn là nguồn chủ yếu đưa rác thải nhựa ra đại dương hiện nay, bao gồm cả nhựa vận chuyển đến các quốc gia khác và sử dụng sai mục đích.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục