Kinh nghiệm của Penang - Malaysia trong phân loại rác thải tại nguồn

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/10/2021 | 3:05:39 PM

QLMT - Việc phát sinh chất thải gia đình đã trở thành mối quan ngại lớn đối với môi trường ở Bang Penang, Malaysia. Để giải quyết vấn đề này, Penang đã triển khai dự án “Phân loại rác thải tại nguồn: giải quyết ô nhiễm vi nhựa dựa trên giảm thiểu nhựa sử dụng một lần, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, tăng cường thu hồi nhựa và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn”.

Đây là dự án do Bộ Môi trường và Nước Malaysia chủ trì, Trung tâm Công nghệ xanh và Biến đổi khí hậu Malaysia thực hiện. Dự án nằm trong khuôn khổ chương trình "SEA circular” của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) và Cơ quan Điều phối về Biển Đông Á (COBSEA) với sự hỗ trợ kinh phí của Chính phủ Thụy Điển. Thành công của dự án nói trên cho thấy dự án phân loại rác chỉ có thể thành công khi có sự tham gia không chỉ là người dân mà cả các cấp chính quyền. Chuyên trang Quản lý môi trường kỳ này giới thiệu bài Tổng quan môi trường với chủ đề "Phân loại rác tại nguồn: Kinh nghiệm của Penang (Malaysia).

Kinh nghiệm của Penang - Malaysia trong phân loại rác thải tại nguồn

Penang, bang nhỏ thứ hai của Malaysia nằm ở phía Tây Bắc Malaysia, gồm khu vực đất liền Seberang Perai và đảo Penang. Được mệnh danh là "Hòn ngọc Phương Đông”, Penang là một bang đô thị hóa với dân số 1,98 triệu người và tổng diện tích 1.049 km2. 

 Penang đang phải đối mặt với những thách thức trong quản lý chất thải rắn do quỹ đất hạn hẹp. Để giải quyết tình trạng này, chính quyền Penang đang đẩy mạnh nỗ lực phát triển bền vững thông qua nhiều sáng kiến khác nhau trong 12 năm qua (Hình 2).

Tháng 9 năm 2020, Chính quyền thành phố Seberang Perai (MBSP) đưa ra Lộ trình kinh tế tuần hoàn Seberang Perai. Đây là Lộ trình kinh tế tuần hoàn đầu tiên ở cấp tiểu bang ở Malaysia. Lộ trình nhấn mạnh việc sử dụng mô hình kinh tế tuần hoàn để giảm chất thải được đưa đến bãi chôn lấp, bao gồm 8 phần: giảm sự phụ thuộc vào bãi chôn lấp; tái chế và tái sử dụng; nhựa sử dụng một lần; chất thải thực phẩm; chất thải xây dựng và phá dỡ; chất thải điện tử và chất thải nguy hại; năng lượng tái tạo; và nước và nước thải.

Vào năm 2021, Chính quyền Bang Penang đã lên kế hoạch cho một lộ trình đa chiều để cách mạng hóa công tác quản lý chất thải ở Penang - Lộ trình Quản lý chất thải Penang 2030. Lộ trình này sẽ là khuôn khổ để Penang tập trung vào các mục tiêu ngăn chặn chất thải và xây dựng chính sách ngành công nghiệp chất thải có thể thúc đẩy tạo việc làm và tăng trưởng kinh tế.

Kinh nghiệm của Penang - Malaysia trong phân loại rác thải tại nguồn - ảnh 2
Hình 2. Sáng kiến Xanh của Penang hướng tới quản lý chất thải

Tiếp theo đó, dưới sự hộ trợ của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc, Cơ quan Điều phối về Biển Đông Á và Chính phủ Thụy Điển, MBSP triển khai Chương trình "SEA circular” tập trung vào hai địa điểm là Taman Bagan Lalang (TNL) và Kampung Permatang Nibong (KPN) với Mô hình "Gieo trồng cộng đồng xanh” (PGC) (Hình 3) và Chương trình Phát triển khu dân cư bền vững (SNDP). Kết quả và bài học kinh nghiệm từ dự án thí điểm mô hình cộng đồng này sẽ hỗ trợ MBSP mở rộng quy mô thực hiện và triển khai kế hoạch hành động 4R (Giảm thiểu, Thu hồi, Tái chế và Tái sử dụng) trong Lộ trình Kinh tế tuần hoàn. Dữ liệu thu thập được và việc thực hiện thành công mô hình PGC đóng vai trò then chốt trong việc đóng góp vào Lộ trình Kinh tế tuần hoàn, Lộ trình Quản lý chất thải Penang và được nhân rộng ra các cộng đồng khác trên toàn tiểu bang.

Kinh nghiệm của Penang - Malaysia trong phân loại rác thải tại nguồn - ảnh 3
Hình 3. Mô hình "Gieo trồng cộng đồng xanh”

Cách tiếp cận mới để giải quyết ô nhiễm nhựa tại nguồn

Bang Penang thông qua Đạo luật Chính quyền địa phương năm 1976 (các hội đồng địa phương của bang quản lý rác thải của bang một cách độc lập) và thực hiện Chính sách Phân loại rác tại nguồn (WSAS) vào năm 2016, trong đó người dân được yêu cầu phân loại rác của họ thành hai dòng - rác tái chế và rác thải chung trước khi các cơ quan chức năng địa phương thu gom. Cư dân cũng được khuyến khích giảm thiểu chất thải của họ bằng cách tái sử dụng hoặc làm phân trộn. Bảng 1 cho thấy khối lượng và doanh thu của các vật liệu tái chế được MBSP thu thập kể từ khi triển khai chính sách phân loại rác thải tại nguồn.

Kinh nghiệm của Penang - Malaysia trong phân loại rác thải tại nguồn - ảnh 4
Bảng 1. Khối lượng chất tái chế và doanh thu 

Để xây dựng dữ liệu cơ bản về phát sinh chất thải rắn ở cả hai địa điểm thí điểm, một cuộc khảo sát về chất thải sinh hoạt đã được thực hiện với sự hợp tác của người dân địa phương để phân loại chất thải khô và ướt thành các túi khác nhau. Tổng số 390 trong số 499 hộ gia đình (78%) tham gia cuộc khảo sát vào tháng 10 năm 2020. 

Trung bình mỗi ngày, TBL và KPN tạo ra 122,07kg và 79,39 kg rác, tương ứng với 0,53kg (TBL) và 0,50kg (KPN) rác cho mỗi hộ gia đình. Tỷ lệ rác thải nhựa trên mỗi hộ gia đình trước khi bắt đầu dự án thí điểm là 10% ở TBL và 7% ở KPN vào tháng 10 năm 2020. Để đạt được tỷ lệ tái chế 80% vào năm 2030 cho toàn bộ khu vực Seberang Perai, MBSP đã đặt ra mức giảm 10% chất thải hằng năm cho các dự án thí điểm.

Kinh nghiệm của Penang - Malaysia trong phân loại rác thải tại nguồn - ảnh 5 4

Quản lý tổng hợp chất thải rắn (ISWM) với chiến lược 4R

Mô hình WSAS hiện tại của Penang được nâng cấp bằng cách áp dụng hệ thống quản lý tổng hợp chất thải rắn (ISWM) (Hình 6) bao gồm việc áp dụng các chiến lược 4R được các bên liên quan khác nhau hỗ trợ trong quản lý chất thải.

Kinh nghiệm của Penang - Malaysia trong phân loại rác thải tại nguồn - ảnh 6
Hình 6. Mô hình quản lý tổng hợp chất thải rắn tại các địa điểm dự án thí điểm

Đã có một số cách tiếp cận để khắc phục sự thay đổi hành vi của cộng đồng trong dài hạn tại các điểm dự án thí điểm và hỗ trợ các công cụ chính sách mới trong việc giải quyết các vấn đề ô nhiễm nhựa ở Penang. Khung "Động cơ thúc đẩy - áp lực - hiện trạng - tác động - ứng phó” (Driver-Pressure-State-Impact-Response - DPSIR) được áp dụng để giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa hiện tại cho cộng đồng, qua đó hỗ trợ các bên liên quan xác định các vấn đề và vấn đề chính cũng như xác định những biện pháp cần thực hiện (Hình 7).

Kinh nghiệm của Penang - Malaysia trong phân loại rác thải tại nguồn - ảnh 7
Hình 7. Khung DPSIR được triển khai tại Penang

Sự tham gia của cộng đồng (phản hồi/đầu vào thông qua khảo sát) được tổ chức tại các địa điểm thí điểm đã được đệ trình lên MBSP để hỗ trợ việc tổng hợp dữ liệu chính của các địa điểm khác nhau. Điều này hỗ trợ MBSP xác định cách tăng cường thu gom quản lý chất thải hiện tại cho các địa điểm thành thị và nông thôn và đưa vào các giải pháp kinh tế tuần hoàn để cải thiện Lộ trình Quản lý chất thải năm 2030 của Chính quyền Bang Penang.

Các mô hình kinh tế tuần hoàn và các giải pháp cộng đồng

Hình 8 cho thấy các giải pháp hướng tới giảm rò rỉ nhựa. Nhựa hết tuổi thọ có thể được tái chế thông qua các dự án dựa vào cộng đồng và quay trở lại nền kinh tế bằng nhiều công cụ dựa trên thị trường đã được xác định. Dự án thử nghiệm có tiềm năng nhân rộng trong việc giảm tỷ lệ rò rỉ rác thải trên đất liền bằng cách áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn được đề xuất khi nhân rộng mô hình Gieo trồng cộng đồng xanh.

Kinh nghiệm của Penang - Malaysia trong phân loại rác thải tại nguồn - ảnh 8
Hình 8. Mô hình kinh tế tuần hoàn và các công cụ tại các vị trí dự án thí điểm

Hợp tác xuyên ngành: phương pháp tiếp cận từ nguồn tới biển

Một cách tiếp cận tổng thể là chìa khóa để giải quyết hiệu quả vấn đề rò rỉ nhựa. Phương pháp tiếp cận Từ nguồn tới biển phá vỡ các rào cản hiện có để hiểu rõ hơn về những tương tác giữa đất liền và biển và tầm quan trọng của hợp tác xuyên ngành có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Sự phối hợp giữa các lĩnh vực này thúc đẩy việc ra quyết định với sự hiểu biết về quản lý đất, nước, biển, chất thải rắn và nước thải. Hình 9 cho thấy cách tiếp cận 2 chiều được áp dụng trong mô hình Gieo trồng cộng đồng xanh cho cả hai địa điểm dự án thí điểm:

• Nhà nước: Chính quyền Bang Penang chịu trách nhiệm xây dựng các chính sách lấy người dân làm trung tâm để đảm bảo đạt được sự cân bằng giữa bảo vệ môi trường và củng cố nền kinh tế của Bang.

• Thị trường: bên cạnh việc tạo cơ hội cho người dân tăng cường thực hành 4R, khu vực tư nhân nên tạo cơ hội việc làm để khuyến khích áp dụng cách tiếp cận nền kinh tế tuần hoàn trong các mô hình kinh doanh của họ.

• Xã hội: những người có ảnh hưởng, các tổ chức phi chính phủ thông qua các chiến dịch định hướng hành động nâng cao nhận thức có thể huy động người dân áp dụng các phương pháp thực hành 4R tốt nhất (lối sống bền vững), thay đổi tư duy và thay đổi hành vi.

Kinh nghiệm của Penang - Malaysia trong phân loại rác thải tại nguồn - ảnh 9
Hình 9. Mô hình Quản lý từ nguồn tới biển 2 chiều

Ngoài việc nhận được các nguồn vốn quốc tế (Chương trình SEA circular), mô hình Gieo trồng cộng đồng xanh có thể được duy trì và nhân rộng trên toàn quốc với sự hỗ trợ liên tục từ các khoản tài trợ của chính phủ, miễn giảm thuế xanh cho các doanh nghiệp tư nhân, các dự án Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và thông qua quan hệ đối tác Công-Tư (PPP). Ngoài ra, các cơ hội học tập liên tục (ví dụ như hội thảo về bao bì nhựa tái sử dụng và đào tạo về ki-ốt nhựa) do các bên liên quan khác nhau cung cấp có thể giúp tạo thêm thu nhập (tức là thúc đẩy khả năng tự cung tự cấp) cho các nhóm dễ bị tổn thương như các bà mẹ đơn thân và các gia đình có thu nhập thấp.

Các giải pháp cụ thể được xác định và áp dụng

Đề cập đến mô hình Gieo trồng cộng đồng xanh trong Hình 3 ở trên, 6 phương pháp trong Hình 10 dưới đây đã được áp dụng để thu thập dữ liệu và đầu vào từ cộng đồng và các bên liên quan khác.

Kinh nghiệm của Penang - Malaysia trong phân loại rác thải tại nguồn - ảnh 10
Hình 10. Sáu phương pháp được áp dụng để giải quyết ô nhiễm nhựa tại nguồn

Sự tham gia của cộng đồng: Dựa trên quan sát tại các hộ gia đình khảo sát và phỏng vấn, các cộng đồng tại các điểm dự án thí điểm đã và đang thực hành WSAS nhưng tính chủ động khác nhau giữa các hộ gia đình. Mặc dù nhiều cá nhân đã quen thuộc với nguyên tắc giảm lãng phí, nhưng cần nhiều hơn những chiến dịch công khai để phá vỡ văn hóa vứt bỏ.

Chương trình Phát triển khu dân cư bền vững (SNDP) là chương trình nhằm mục đích thiết kế một khuôn khổ khái niệm để thực hiện các thay đổi hành vi dài hạn, tập trung vào hành động 'từ dưới lên', được thúc đẩy bởi một nhóm cộng đồng hợp tác với chính quyền địa phương, hỗ trợ và điều phối nguồn lực 'từ trên xuống'. Một cuộc khảo sát về mức độ nhận thức và thói quen hành vi của người dân đã được thực hiện để thu thập thông tin và hỗ trợ Chính quyền Penang xác định các yếu tố cần thiết để tạo ra một khuôn khổ khu dân cư bền vững thành công. Việc tạo ra các khu dân cư bền vững cùng với cộng đồng địa phương sẽ không chỉ nâng cao năng lực phát triển của họ trong quy hoạch khu dân cư bền vững của riêng họ, mà còn trao cho họ quyền làm chủ để cải thiện môi trường sống. Cơ chế được thông qua trong khuôn khổ SNDP để lập kế hoạch cộng đồng tốt hơn được trình bày trong Hình 11.

Kinh nghiệm của Penang - Malaysia trong phân loại rác thải tại nguồn - ảnh 11
Hình 11. Phương pháp giải quyết vấn đề được áp dụng theo Khung SNDP

Thực hành và giáo dục 4R: Để nâng cao hơn nữa và gia tăng giá trị cho các cam kết môi trường của cộng đồng, Trung tâm Tài nguyên môi trường (ERC) đã được nâng cấp với một ki-ốt nhựa tuần hoàn áp dụng 4R. ERC là một chất xúc tác làm việc với khu vực phi chính thức liên quan đến vấn đề rác thải và thúc đẩy tinh thần tình nguyện của cộng đồng trong việc thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng một cách toàn diện. Ý tưởng này được lấy cảm hứng từ dự án tái chế chất thải nhựa thành sợi nhựa cho máy in 3D (Precious Plastics). Đối với dự án thử nghiệm này, Universiti Sains Malaysia (USM) đã đề xuất một máy tái chế  4 trong 1 bao gồm máy nghiền nhựa, máy đùn sợi nhựa, máy cuộn sợi nhựa và máy in 3D. Nhựa đã qua sử dụng sau khi tiêu dùng như polyethylene terephthalate (PET) và polyethylene mật độ cao (HDPE) có thể được nghiền nhỏ và in thành các sản phẩm mới (khối chữ cái, móc khóa, ...) tại ki-ốt này có thể được bán để tạo thu nhập cho nhóm người có thu nhập thấp và mẹ đơn thân. Chiến lược ứng phó hạ nguồn này bao gồm các phương pháp tiếp cận kinh tế tuần hoàn để giảm rò rỉ nhựa trên đất liền.

Các nhà tái chế địa phương tham gia vào dự án thí điểm này đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các dịch vụ thu gom cho các hoạt động tái chế tại Trung tâm tài nguyên môi trường (ERC). Ngoài các ki-ốt nhựa, ERC tại Kampung Permatang Nibong còn có máy nghiền nhựa dùng để băm nhỏ tất cả các loại rác thải nhựa. Các nhà tái chế địa phương sẽ mua nhựa vụn từ ERC.

Kinh nghiệm của Penang - Malaysia trong phân loại rác thải tại nguồn - ảnh 12
  
Để nâng cao nỗ lực giáo dục 4R và nâng cao nhận thức cộng đồng, các chương trình giáo dục dựa vào gia đình như trò chơi Không sử dụng nhựa dùng một lần (NSUP), Plastic-licious và Snap&Win đã được giới thiệu để khuyến khích cộng đồng địa phương thực hành phân loại rác thải nhựa và tăng tỷ lệ tái chế. Đổi lại, các cư dân tham gia Plastic-licious và Snap&Win sẽ nhận được phần thưởng là các sản phẩm thân thiện môi trường như rơm rạ, cốc có thể gập lại, bàn chải đánh răng tre và túi từ Penang Green Council. Để khuyến khích thay đổi hành vi, nên chọn cách tiếp cận kích động (củ cà rốt), thay vì áp đặt các hình phạt (cây gậy).

Quy định và thực thi pháp luật: Để tiếp tục thành công của chiến dịch "Penang, không túi nhựa miễn phí” và "NSUP”, và phù hợp với "Lộ trình của Malaysia hướng tới Không dùng nhựa dùng một lần 2018-2030”, và sắp tới là "Lộ trình kinh tế tuần hoàn đối với nhựa của Malaysia” và " Chính sách và Kế hoạch hành động về rác thải biển quốc gia của Malaysia 2021-2030 ”, Chính quyền Bang Penang đang lên kế hoạch thực hiện đạo luật " Không sử dụng nhựa dùng một lần” vào năm 2021 sau khi áp dụng 6 phương pháp trong Hình 10 ở trên. Đạo luật này được hỗ trợ bởi cuộc khảo sát công khai năm 2018 (76% số người được hỏi ủng hộ việc cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần tại các khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng ăn uống ở Penang) do Penang Green Council  thực hiện để hiểu nhận thức của công chúng về việc thực hiện " Chiến dịch NSUP ” ở Penang.

Những kết quả ban đầu 

Ủy ban ERC phối hợp với MBSP tổ chức Hội thảo Môi trường và Tinh thần Doanh nhân, nơi bao bì nhựa sau khi tiêu dùng đã được làm sạch và các gói nhựa 3 trong 1 được chế tạo thành túi xách, giỏ và ví. Khoảng 40 phụ nữ, hầu hết là các bà mẹ đơn thân và nội trợ, đã được dạy kỹ năng mới này. Khóa đào tạo kỹ năng miễn phí này do MBSP cung cấp đã giúp các nhóm phụ nữ và nhóm thu nhập thấp nâng cao kỹ năng tạo/bổ sung thu nhập cho gia đình của họ.

Để tăng cường nỗ lực tái chế và cải thiện thói quen trong việc thúc đẩy các hoạt động tái chế, các ki-ốt nhựa là công cụ thúc đẩy nhận thức về tái chế trong cộng đồng và các nhà lãnh đạo ERC được trao quyền hỗ trợ tận tình để thu hẹp khoảng cách và giảm thiểu những thách thức khi năng lực tái chế chính thức còn thiếu ở một số phân khúc cộng đồng. Các ki-ốt nhựa cũng giúp các thành viên cộng đồng học được các kỹ năng mới và tạo thu nhập thụ động cho các bên khác nhau như các bà mẹ đơn thân và các thành viên cộng đồng thu nhập thấp. Mười thành viên của ERC từ mỗi địa điểm dự án thí điểm hiện đã được đào tạo bài bản về các loại chất dẻo, vận hành thiết bị và bí quyết bảo trì máy và các bộ phận của máy. Do các biện pháp an toàn hiện tại của quy trình vận hành tiêu chuẩn để ngăn ngừa Covid-19, hai loại nhựa có giá trị được xác định hiện có thể được chuyển khỏi các bãi chôn lấp/rò rỉ ra môi trường và có thể được tái chế tại ki-ốt là PET và HDPE sạch có giá trị cao để bảo vệ cộng đồng các thành viên tham gia vào quá trình thu thập và xử lý. MBSP và ERC sẽ tập trung vào chai nhựa do giá trị bán lại cao hơn so với các loại nhựa khác trong Giai đoạn 1 của dự án thử nghiệm. Tất cả các loại nhựa khác không được đề cập trong nghiên cứu điển hình này cũng sẽ được đưa vào các hạn chế sau MCO 3.0 thông qua hệ thống phân cấp các giải pháp được đề xuất trong Giai đoạn 2 của mô hình PGC (Hình 14). Tại đây, cộng đồng sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng sống về cách đóng các vòng nhựa một cách hiệu quả hơn bằng cách giữ cho sự tuần hoàn của nhựa ở trên mặt đất càng lâu càng tốt, tức là mở rộng các hoạt động từ nâng cấp sang tập trung vào chia sẻ, duy trì/kéo dài, phân phối lại theo các biện pháp quy trình vận hành tiêu chuẩn để ngăn ngừa Covid-19.

Kinh nghiệm của Penang - Malaysia trong phân loại rác thải tại nguồn - ảnh 14
Hình 14. Hệ phân cấp các giải pháp lưu thông nhựa cho các dự án thí điểm PGC Giai đoạn 2

Chất thải nhựa (chai nhựa dẻo, nhựa chai dầu gội đầu, sữa tắm và đồ dùng làm bằng nhựa dẻo) do cộng đồng sưu tầm sẽ được chuyển thành hàng mới như chậu hoa, móc khóa và đồ chơi mầm non (bảng chữ cái và khối số). Sáng kiến này đã thu hút được sự ủng hộ của các bên liên quan và người dân. Mặc dù cần phải đào tạo kỹ thuật, nhưng phương pháp tiếp cận theo định hướng hành động đã giúp người dân dễ dàng áp dụng 4R như một phần của mô hình kinh tế tuần hoàn được đề xuất của dự án thí điểm để quản lý chất thải nhựa.

Do việc tái chế là một thách thức trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19, giáo dục về giảm thiểu và tái sử dụng đã được tăng cường thông qua Snap & Win, Plastic-licious, hội thảo của SNDP và trò chơi Không sử dụng nhựa dùng một lần (NSUP). Trò chơi NSUP được phát triển bởi Đại học Pendidikan Sultan Idris (UPSI) giúp giáo dục trẻ em xác định nhựa sử dụng một lần và hiểu tác động của nó đối với môi trường. Trò chơi đã được chia sẻ trong cộng đồng tại các địa điểm dự án thử nghiệm và khoảng 234 trường tiểu học và trung học trong khu vực Seberang Perai.

Con đường phía trước: Tính bền vững và nâng cấp

Kế hoạch hành động về thay đổi hành vi dài hạn được xây dựng theo mô hình dưới đây:

Kinh nghiệm của Penang - Malaysia trong phân loại rác thải tại nguồn - ảnh 15
Hình 15: Lộ trình kinh tế tuần hoàn của Seberang Perai

Để đạt được tỷ lệ tái chế 75% vào năm 2025 và loại bỏ nhựa sử dụng một lần vào năm 2030, Chính quyền thành phố Seberang Perai (MBSP) cam kết giáo dục cộng đồng trong phạm vi quyền hạn của họ và tin tưởng rằng sẽ có sự thay đổi theo hướng hành vi vì môi trường.

Để khuyến khích những thay đổi hành vi lâu dài bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Chính quyền bang Penang công bố Chiến dịch Ngày Không sử dụng Túi nhựa từ Thứ Hai đến Thứ Tư hàng tuần và RM1.00 sẽ được tính cho mỗi túi nhựa từ Thứ Năm - Chủ Nhật để đẩy nhanh tiến độ sự chuyển dịch từ sự phụ thuộc vào túi nhựa sử dụng một lần sang việc sử dụng túi tái sử dụng một cách thường xuyên.

Mặc dù sự bùng phát COVID-19 đã thúc đẩy việc sử dụng nhựa dùng một lần, chiến dịch "Không ống hút nhựa” sẽ được tiếp tục và nó trở thành bắt buộc đối với tất cả các cơ sở thực phẩm và đồ uống phải đăng ký với chính quyền địa phương. Các cơ sở này sẽ không còn đặt ống hút nhựa trong góc/quầy mà người tiêu dùng có thể lấy trực tiếp và sẽ chỉ được cung cấp khi có yêu cầu.

Giáo dục môi trường nên bắt đầu từ thời thơ ấu và được sử dụng để thay đổi dần nhận thức và hành vi của cộng đồng. Tất cả các trường học ở Seberang Perai sẽ được khuyến khích trở thành các trung tâm tái chế và giáo dục, nơi sẽ giúp học sinh tìm hiểu về tái chế và thực hành xanh một cách gián tiếp. Vào năm 2021, MBSP cùng với Fraser&Neave Holdings Bhd (F&NHB) đã phát hành một video clip ngắn về triết lý 5R (Suy nghĩ lại, Từ chối, Giảm thiểu, Tái sử dụng, Tái chế) và điều này sẽ được chia sẻ đến tất cả các trường học để giáo dục học sinh và giáo viên của họ.

Các khuyến khích từ chính phủ và doanh nghiệp có thể giúp khuyến khích công chúng thực hành 4R. Chính quyền Bang Penang thông qua Penang Green Council đã cung cấp các chương trình khuyến khích và các giải thưởng về môi trường như Văn phòng Xanh Penang, Giải thưởng Trường học Xanh Penang và Sáng kiến Sự kiện Xanh Penang cho những người có ý thức về môi trường. Bằng cách áp dụng phân loại rác thải và quản lý rác thải phù hợp trong các văn phòng, trường học/nhà trẻ và các sự kiện, các ưu đãi hoặc phần thưởng sẽ được cấp để ghi nhận những nỗ lực của họ trong việc phát triển Bang Penang thành một Bang bền vững và xanh vào năm 2030.

Để hỗ trợ Lộ trình của Malaysia hướng tới Không sử dụng một lần nhựa 2018 - 2030 và để tăng tỷ lệ tái chế quốc gia, Penang Green Council dự định hợp tác với các dịch vụ giao thực phẩm để khuyến khích những người bán hàng rong ở Penang thay thế hộp đựng thực phẩm bằng nhựa bằng những đồ thay thế khác (hộp giấy tái chế, hộp đựng làm từ thực vật). Như một sự khởi đầu, những người bán hàng rong sẽ được cung cấp các hộp đựng thực phẩm thay thế với sự hợp tác của các bên liên quan khác.

Kế hoạch hoàn trả tiền đặt cọc là một khái niệm cuối cùng sẽ được quảng bá cho các quán ăn. Ngoài việc giáo dục liên tục và cũng để thúc đẩy tuyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng trong cộng đồng, MBSP có kế hoạch gặp gỡ các nhà máy quản lý rác thải nhựa sinh hoạt trong phạm vi quyền hạn của họ, hợp tác với các lãnh đạo cộng đồng địa phương để huy động tốt hơn việc thu gom phế thải nhựa sử dụng một lần và cung cấp giá tốt hơn cho người thu gom.

Chính quyền Bang phải hợp pháp hóa lĩnh vực rác thải phi chính thức ở Penang. Việc chính thức hóa với các tài liệu hợp pháp có thể trở nên hấp dẫn bằng cách đưa ra các biện pháp khuyến khích và hỗ trợ trong việc đăng ký và cấp phép kinh doanh. Lợi ích của việc chính thức hóa bao gồm cải thiện điều kiện hoạt động và việc làm, thúc đẩy tính hòa nhập, thực hành phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người, giải quyết các quyền và nhu cầu của khu vực liên quan đến chất thải phi chính thức và tăng cường sự chấp nhận của xã hội giữa các cộng đồng ở Penang.

Chuyên trang Quản lý môi trường

Tags Penang Malaysia kinh nghiệm phân loại rác thải tại nguồn ô nhiễm vi nhựa kinh tế tuần hoàn

Các tin khác

Một trong những trụ cột của nền kinh tế tuần hoàn là tuần hoàn tài nguyên với cốt lõi của nó là 3R (giảm thiểu - tái sử dụng - tái chế). Do vậy, thúc đẩy 3R và thúc đẩy tuần hoàn tài nguyên là chìa khoá để thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn. Mặt khác, quá trình xây dựng nền kinh tế tuần hoàn cần có công nghệ và khả năng đổi mới nhằm tái sử dụng các nguồn lực hiệu quả mà nó không chỉ tốt cho môi trường mà còn tốt cho năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của Bộ kế hoạch và Đầu tư, tính đến năm 2019, toàn quốc có 335 khu công nghiệp/khu chế xuất tập trung, trong đó có 256 khu công nghiệp hiện đang hoạt động với nhiều ngành khác nhau. Cùng với sự phát triển công nghiệp, mức độ tăng trưởng kinh tế ngày càng cao và song hành với điều này, khối lượng chất thải công nghiệp, trong đó có chất thải công nghiệp nguy hại cũng ngày càng gia tăng.

Thuật ngữ “công nghệ mới nổi” đề cập công nghệ đang phát triển hoặc công nghệ sẽ được phát triển trong tương lai gần. Một công nghệ “mới nổi” có thể là công nghệ tiên tiến nhưng không nhất thiết là công nghệ mới, nó có thể được nâng cấp từ công nghệ cũ. Các công nghệ “mới nổi” được coi là những công nghệ chưa được thương mại hoá. Do đó các công nghệ truyền thống xử lý chất thải như đốt, chôn lấp và ủ phân chưa được xem xét trong danh sách công nghệ “mới nổi”. Vậy công nghệ “mới nổi” trong lĩnh vực xử lý chất thải là gì? Chuyên trang Quản lý môi trường xin giới thiệu bài viết “Công nghệ xử lý chất thải mới nổi tiềm năng”.

Ước tính mỗi năm lượng rác thải nhựa phát sinh khoảng 12 triệu tấn, trong đó 2 triệu tấn tích tụ trong đất liền, 8 triệu tấn mảnh nhựa và 1,5 triệu tấn vi nhựa sơ cấp đổ ra đại dương và 0,6 triệu tấn lưới đánh cá bị vứt xuống biển. Từ thực tế đó, nhiều nước trong đó có liên minh Châu Âu đã ban hành các chính sách, công ước, hiệp định quốc tế liên quan rác thải nhựa và vi nhựa hướng tới nền kinh tế tuần hoàn. Chuyên trang Quản lý môi trường giới thiệu bài Tổng quan môi trường kỳ này với chủ đề: Chính sách, pháp luật quản lý ô nhiễm vi nhựa hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục