Lạng Sơn: Chỉ đạo bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/5/2023 | 5:33:38 PM

QLMT - UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ra Công văn 603/UBND-KT, ngày 22/5/2023 chỉ đạo thực hiện một số nội dung bảo vệ môi trường (BVMT) khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của Luật BVMT, trong đó có nội dung BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, BVMT đô thị và nông thôn, đồng thời quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật trong trường hợp các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) chưa đảm bảo thời hạn phải hoàn thành và yêu cầu bắt buộc phải thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.


Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Đôn đốc chủ đầu tư xây dựng và hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, CCN lắp đặt hoàn thiện hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục bảo đảm đúng thời hạn quy định; hướng dẫn các chủ dự án, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, CCN thực hiện việc công khai thông tin môi trường theo quy định.

Các sở, ngành liên quan thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, cấp phép xây dựng phải bảo đảm theo quy định tại khoản 1, khoản 4 Điều 64 Luật BVMT năm 2020; khi thẩm định các dự án đầu tư hạ tầng KCN, CCN cần xem xét, đánh giá kỹ trách nhiệm BVMT đối với KCN, CCN theo quy định.

UBND các huyện, thành phố thực hiện đúng, đủ trách nhiệm và chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về BVMT, tổ thực hiện công khai thông tin về môi trường theo quy định. UBND huyện Cao Lộc phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát đánh giá hiện trạng và hoàn thiện các công trình hạ tầng BVMT đối với CCN địa phương số 2 theo quy định, không tiếp nhận thêm dự án mới hoặc nâng công suất dự án đang hoạt động có phát sinh nước thải sản xuất trong CCN địa phương số 2 cho đến khi đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng BVMT./.

An Na

Tags Lạng Sơn bảo vệ môi trường cụm công nghiệp

Các tin khác

Ngày 26/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 3228/UBND-KTTH về Tăng cường hiệu lực và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp.

45/70 cụm công nghiệp còn nhiều hạng mục hạ tầng chưa được đầu tư xây dựng theo quy định, thậm chí còn nhiều cụm công nghiệp cơ bản chưa được đầu tư hạ tầng.

Theo kế hoạch, trong năm 2023, DHPIZA tổ chức 3 đợt quan trắc môi trường không khí xung quanh khu công nghệ cao và các KCN, 2 đợt quan trắc khí thải, 2 đợt quan trắc nước thải từ các trạm xử lý nước thải tập trung.

Sơn La đề ra nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ các Khu, Cụm công nghiệp trong việc xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải,..

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thời sự