Kiểm tra tiến độ các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/5/2023 | 5:11:23 PM

QLMT - Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Phan Tấn Cảnh chủ trì buổi kiểm tra thực địa tiến độ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Du Long, Khu công nghiệp Phước Nam và cụm công nghiệp Hiếu Thiện.

Qua kiểm tra thực địa tại Khu công nghiệp Du Long, một số công trình hạng mục đường giao thông nội bộ đã triển khai hoàn thành, tuy nhiên khối lượng công việc cần tiếp tục triển khai thi công còn lại khá lớn, cần phải tập trung nguồn lực, tích cực triển khai thi công để đảm bảo tiến độ hoàn thành toàn bộ hạ tầng Khu công nghiệp Du Long trong năm 2023.

Đối với Khu công nghiệp Phước Nam, cơ bản đã thi công hoàn thành đạt 85% khối lượng; nhà đầu tư đang tích cực triển khai các hạng mục còn lại, dự kiến hoàn thành toàn bộ hạ tầng khu công nghiệp trong năm 2023.

Đối với Cụm công nghiệp Hiếu Thiện đã hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quy hoạch 1/2000, đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt để triển khai thi công trong quý III/2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Tấn Cảnh chủ trì buổi kiểm tra tại KCN Phước Nam

Phát biểu tại buổi kiểm tra thực địa, đồng chí Phan Tấn Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Chủ đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp khẩn trương xây dựng Kế hoạch đầu tư thi công xây dựng chi tiết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và tiến độ đầu tư theo quy định, gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Công Thương để theo dõi hỗ trợ; đề nghị các Chủ đầu tư tập trung nguồn lực triển khai thi công hoàn thành hạ tầng Khu, cụm công nghiệp để sớm xúc tiến đầu tư, nâng tỷ lệ lắp đầy nhà máy, cơ sở sản xuất trong Khu, cụm công nghiệp; đồng thời đề nghị các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ đầu tư sớm hoàn thành dự án./.

An Na

Tags kiểm tra tiến độ cụm công nghiệp Ninh Thuận

Các tin khác

Nhiều cụm công nghiệp ở Quảng Ngãi không có hệ thống xử lý nước thải tập trung, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khiến người dân khổ sở hàng chục năm.

Theo Bộ Công Thương, tính đến hết năm 2023 cả nước có 705 cụm công nghiệp đi vào hoạt động. Trong đó, có 216 cụm công nghiệp có công trình xử lý nước thải đi vào hoạt động, chiếm 30,6%.

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu báo cáo tình hình xây dựng và hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn.

Do đầu tư hạ tầng thiếu đồng bộ nên hệ thống xử lý nước thải, công tác bảo vệ môi trường tại nhiều cụm công nghiệp trên địa bàn Hải Dương chưa được quan tâm đúng mức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thời sự