Nam Định: Thêm các cụm công nghiệp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/5/2023 | 4:45:27 PM

QLMT - Thời gian qua, UBND tỉnh Nam Định đã quyết định thành lập các cụm công nghiệp (CCN) để di dời các cơ sở trên vào sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

Nam Định là một tỉnh có nhiều làng nghề truyền thống trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và được phân bố ở nhiều địa phương trong tỉnh như Tống Xá, La Xuyên (Ý Yên), Đồng Côi, Vân Chàng (Nam Trực),...Tuy nhiên, các cơ sở sản xuất trong làng nghề phần lớn nằm trong các khu dân cư dẫn đến trong quá trình sản xuất đã gây ra ảnh hưởng tới môi trường, tới đời sống của người dân. 

Do đó, để bảo tồn và phát huy được các nghề truyền thống tại các địa phương và giải quyết được vấn đề ô nhiễm trong khu dân cư, thời gian qua, UBND tỉnh Nam Định đã quyết định thành lập các cụm công nghiệp(CCN) để di dời các cơ sở trên vào sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp.

UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 có 56 CCN, với tổng diện tích 1.588,07 ha.

Qua thực tế triển khai, tỉnh đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với tổng số cụm công nghiệp được quy hoạch là 59 CCN, với tổng diện tích các CCN được quy hoạch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 là 1.773,77 ha .


Công trình xử lý nước thải của Cụm công nghiệp An Xá

Sau 5 năm thực hiện Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 và 2 năm thực hiện Nghị định 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về Quản lý , phát triển cụm công nghiệp đã tạo hành lang pháp lý, công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp được thống nhất từ công tác quy hoạch, thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp; làm cơ sở cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp chấp hành chủ trương, chính sách, quy định nhà nước về phát triển cụm công nghiệp,...

Từ đó, trong 5 năm công tác quản lý và phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định có những chuyển biến tích cực.

Đến nay, tỉnh Nam Định có 26 CCN được thành lập (Trong đó có 19 CCN được thành lập trước Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp của Chính phủ và 07 CCN được thành lập theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ về Quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ) với tổng diện tích 596,27 ha; trong đó 20 CCN đã đi vào hoạt động với diện tích 393,67 ha; tỷ lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đi vào hoạt động đạt khoảng 90%.

Đối với 20 CCN đã đi vào hoạt động, hạ tầng kĩ thuật như hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống cung cấp điện, hệ thống cấp thoát nước tương đối hoàn chỉnh; đã có 547 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện dự án đầu tư, tổng số vốn đăng ký là 6.429.350 triệu đồng, đã thực hiện 5.006.229 triệu đồng; thu hút 21.545 lao động.

Các cụm công nghiệp đều có hồ sơ pháp lý về môi trường được phê duyệt. Đã có 04/20 CCN được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung, trong đó 03 CCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung được đưa vào hoạt động ổn định là CCN An Xá, CCN Xuân Tiến và CCN Yên Dương.

Thông qua hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp đã thúc đẩy nhanh chóng việc dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của các địa phương theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động trên địa bàn; đồng thời tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất tại các làng nghề bảo tồn được các ngành nghề truyền thống, giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./.

Duy Anh (T/h)


Tags Nam Định cụm công nghiệp giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Các tin khác

Ngày 26/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 3228/UBND-KTTH về Tăng cường hiệu lực và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp.

45/70 cụm công nghiệp còn nhiều hạng mục hạ tầng chưa được đầu tư xây dựng theo quy định, thậm chí còn nhiều cụm công nghiệp cơ bản chưa được đầu tư hạ tầng.

Theo kế hoạch, trong năm 2023, DHPIZA tổ chức 3 đợt quan trắc môi trường không khí xung quanh khu công nghệ cao và các KCN, 2 đợt quan trắc khí thải, 2 đợt quan trắc nước thải từ các trạm xử lý nước thải tập trung.

Sơn La đề ra nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ các Khu, Cụm công nghiệp trong việc xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, lắp đặt hệ thống thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải,..

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
Thời sự