Khánh Hoà đề nghị xem xét phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/2/2022 | 5:01:12 AM

QLMT - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị xem xét phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp (KCN) cho tỉnh.

Khánh Hoà đề nghị xem xét phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp
Vinh Vân Phong - Khánh Hoà với tiềm năng lớn phát triển công nghiệp

Theo văn bản đề nghị cho biết, tỉnh Khánh Hoà đang triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế (KKT) Vân Phong đến năm 2040 tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài 4 KCN có trong quy hoạch, tỉnh bổ sung đất quy hoạch 12 KCN mới thuộc KKT Vân Phong và các địa phương với tổng diện tích hơn 5.790ha. Trong đó, 6 KCN trong KKT Vân Phong với tổng diện tích gần 1.946ha; 6 KCN ngoài KKT Vân Phong với tổng diện tích gần 3.845ha.

Tuy nhiên, theo Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025; Văn bản số 411 ngày 19/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho tỉnh Khánh Hòa thì đối với chỉ tiêu đất KCN là 1.120ha, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 là 745ha, như vậy rất thấp so với nhu cầu xây dựng các KCN hiện nay của địa phương. 

Do đó, để có cơ sở lập Quy hoạch tỉnh bảo đảm hiệu quả, phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch không gian biển quốc gia; phát triển KKT Vân Phong trở thành động lực phát triển tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ, UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ưu tiên phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất KCN cho tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 6.000ha. 

Việc tăng chỉ tiêu sử dụng đất KCN nhằm hỗ trợ cho tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

KH

Tags Khánh Hoà đề nghị khu công nghiệp chỉ tiêu sử dụng đất

Các tin khác

UBDN tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 2189/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Thạch Thành và Thọ Xuân.

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 40/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

Quá trình công nghiệp hóa, bên cạnh những lợi ích về phát triển kinh tế, cũng để lại nhiều lo ngại về ô nhiễm môi trường. Vì vậy, vấn đề cấp thiết là chuyển đổi từ mô hình khu công nghiệp (KCN) truyền thống sang KCN sinh thái để phát triển bền vững hơn.

Khánh Hòa ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; gắn với việc khai thác hợp lý, hiệu quả tiềm năng về tài nguyên, khoáng sản biển...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục