Xin ý kiến dự thảo 2 thông tư ban hành về quản lý chất thải rắn sinh hoạt

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/4/2024 | 4:44:48 PM

QLMT - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phát đi công văn số 2546/BTNMT-KSONMT ngày 22/4/2024 xin ý kiến đối với dự thảo 2 thông tư ban hành về quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

Dự thảo 2 thông tư đó là: Dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạtThông tư ban hành  định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Hai thông tư này được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực cho hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên cả nước trong thời gian tới.


Ảnh minh hoạ. ITN

Công văn được gửi đến các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Khoa học và  Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cùng 73 đơn vị thực hiện dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Công văn nêu rõ, thực hiện trách nhiệm được giao tại Khoản 5 Điều 79 Luật Bảo vệ môi  trường năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các đơn  vị và chuyên gia xây dựng Dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật thu gom,  vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật  thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. 

Thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm  pháp luật, đồng thời để đảm bảo tính khả thi và hoàn thiện Dự thảo Thông tư ban hành quy trình kỹ thuật và Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, Bộ Tài  nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, góp ý  kiến đối với Dự thảo 2 Thông tư, được gửi kèm theo Công văn của Bộ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các văn bản góp ý kiến của cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Tài nguyên  và Môi trường (qua Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường) trong 20 ngày kể từ ngày  ban hành văn bản để Bộ tổng hợp, hoàn thiện.

BẢO NGỌC

Tags xin ý kiến dự thảo thông tư quản lý chất thải chất thải rắn sinh hoạt

Các tin khác

Ngày 23/5, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành văn bản số 3263/BTNMT-TNN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023.

Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 03/2024/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. Trong đó nêu rõ các trường hợp phải xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quy định mới về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và bùn thải từ bể phốt, hầm cầu… Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 20/05/2024.

Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân liên quan nhằm tìm kiếm các giải pháp để hoàn thiện hơn nữa dự thảo Luật Cấp, thoát nước; đặc biệt là tháo gỡ vướng mắc, bất cập; bổ sung các quy định mà thực tiễn đang đòi hỏi ở dự thảo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục