Bắc Giang coi trọng bảo vệ môi trường khu công nghiệp để phát triển bền vững

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/5/2024 | 8:23:42 AM

Thời gian qua, Bắc Giang là tỉnh thu hút đầu tư và tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp vào tốp dẫn đầu cả nước. Tỉnh Bắc Giang coi trọng bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp để phát triển bền vững.

Phóng viên Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Quang Huy – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang về công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp tỉnh.

Ông có thể đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang thời gian qua?

Tỉnh Bắc Giang hiện có 8 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động (Quang Châu, Đình Trám, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng, Việt Hàn, Hòa Phú). Thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được thực hiện tốt, các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung, đảm bảo xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A); lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động, kết nối dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, giám sát.


Bắc Giang chú trọng công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp để phát triển bền vững. Ảnh: Nguyễn Thắng

Hầu hết các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường; đầu tư xây dựng công trình xử lý nước thải, khí thải, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại; ký hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong tỉnh để triển khai các biện pháp, hoạt động gì để bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp?

Xác định công tác bảo vệ môi trường có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững, trong bối cảnh tỉnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế như hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã chú trọng công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về công tác thẩm định hồ sơ thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang lựa chọn các thành viên đúng chuyên môn, có kinh nghiệm tham gia hội đồng thẩm định; tham vấn ý kiến của các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trong quá trình xem xét, thẩm định các hồ sơ. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Công an tỉnh trong việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy.


Hầu hết các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh trong việc lựa chọn thu hút đầu tư các doanh nghiệp có năng lực, áp dụng công nghệ hiện đại, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường. Việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp cơ bản được thực hiện tốt, đi vào nề nếp.

Những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, thưa ông?

Hiện nay, xung quanh các khu công nghiệp, tình hình ô nhiễm môi trường do nước thải, rác thải các các khu dân có xu hướng ngày càng gia tăng, trong khi hạ tầng thu gom, xử lý nước thải không theo kịp; tại một số khu công nghiệp đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột A), khi thải vào nguồn tiếp nhận có lẫn các nguồn nước thải khác từ các khu dân cư xung quanh, không được xử lý đảm bảo theo quy định.

Theo đó, có ý kiến phản ánh, dư luận của người dân việc ô nhiễm môi trường tại khu vực có nước thải của khu công nghiệp thải ra, đã phần nào ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động của chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp. Để giải quyết được vấn đề này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cho rằng cần sự vào cuộc tích cực của nhiều cấp, ngành, địa phương; vấn đề cốt lõi là phải có phương án thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ các khu dân cư tập trung xung quanh các khu công nghiệp.

Một số quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường còn có nhiều vướng mắc, bất cập, gây khó khăn cho hoạt động đầu tư doanh nghiệp như: Các dự án sản xuất linh kiện điện tử với công suất từ 1.000.000 sản phẩm/năm trở lên thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM thuộc thẩm quyền của Bộ TN&MT là chưa phù hợp, hầu hết các dự án đều có công suất trên 1.000.000 sản phẩm/năm, diện tích thực hiện dự án rất nhỏ, thậm chí chưa đến 1.000 m2, gây khó khăn cho chủ dự án trong quá trình triển khai thực hiện dự án.


Bắc Giang coi trọng lựa chọn các dự án đầu tư vào khu công nghiệp sử dụng công nghệ hiện đại, ít ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: Nguyễn Thắng

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang có những giải pháp, hoạt động gì để tiếp tục bảo vệ môi trường và kiến nghị về công tác bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp?

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn các doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; UBND cấp huyện thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp, đặc biệt việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường, hệ thống quan trắc tự động, kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các nội dung còn thiếu, bất cập đối với các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Nguyễn Thắng/Báo Tiền phong

Tags Bắc Giang bảo vệ môi trường khu công nghiệp

Các tin khác

Bộ Công Thương khẩn trương triển khai các hoạt động nhằm sớm phổ biến Nghị định số 32 về cụm công nghiệp và thông tư hướng dẫn thực hiện.

Dự án Triển khai khu công nghiệp sinh thái (KCNST) tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình KCNST toàn cầu vừa được tổng kết. Các nỗ lực xây dựng, chuyển đổi theo mô hình này đã lan tỏa và sẽ tiếp tục được duy trì.

Tại Việt Nam, các khu công nghiệp (KCN) đã đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, nhưng chưa đóng góp nhiều cho tăng trưởng xanh và bền vững bởi những tác động của nó đến môi trường sinh thái. Trước xu hướng phát triển bền vững và tăng trưởng xanh là xu thế bao trùm toàn thế giới và xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn trong nước, việc chuyển đổi và phát triển các KCN bền vững tại Việt Nam là một trong những giải pháp mang tính cấp thiết cần phải đặt lên hàng đầu.

Những năm qua, Hà Nội chú trọng quy hoạch, xây dựng cụm công nghiệp tại các làng nghề, từ đó góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Đặc biệt, các cụm công nghiệp còn giải quyết hiệu quả vấn đề ô nhiễm môi trường, tạo thêm nhiều việc làm và nguồn thu cho lao động nông thôn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục