Quảng Bình: Thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/5/2024 | 9:18:37 AM

QLMT - Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) đã thả 17 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên nhằm thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Được biết, Ngày 22/5, Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) tổ chức thả động vật hoang dã (ĐVHD) đã hoàn tất công tác cứu hộ về môi trường tự nhiên nhằm thực hiện công tác bảo tồn đa dạng sinh học.

Cụ thể, đơn vị đã thả 17 cá thể ĐVHD về môi trường tự nhiên, gồm: 03 cá thể khỉ đuôi lợn, 01 rùa hộp trán vàng miền Bắc, 01 rùa sa nhân, 01 rùa đất sêpôn, 01 mèo rừng, 02 cu li nhỏ, 01 cầy vòi hương, 04 cầy hương, 02 trăn đất và 01 dúi mốc.


Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) tổ chức thả cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên.

Được biết, đây là các cá thể ĐVHD được Trung tâm Cứu hộ ĐVHD Hà Nội chuyển giao và người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng để bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ bảo tồn, phát triển sinh vật chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi các tập tính trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Trong số các cá thể ĐVHD này có những loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo quy định tại Việt Nam về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Từ trước đến nay, các cá thể ĐVHD sau khi hoàn tất công tác cứu hộ tại Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và phát triển sinh vật được thả về môi trường tự nhiên, hầu hết đều thích nghi và hòa nhập với thiên nhiên tại khu vực rừng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Anh Tuấn - Quốc Huy