Ý nghĩa trường tồn của Chiến thắng Điện Biên Phủ

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/5/2024 | 10:26:02 AM

Chiến thắng Điện Biên Phủ trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định một chân lý.

Trong thời đại ngày nay, một nước nhỏ, kinh tế chậm phát triển nếu có một Đảng mác xít chân chính lãnh đạo với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, được nhân dân thế giới đồng tình, ủng hộ thì nhất định đánh thắng mọi kẻ thù, dù có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn gấp nhiều lần. 70 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn mãi trường tồn.


Đoàn viên thanh niên dự sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Quân khu 2. Ảnh: Hà Trang

"Tiếng sấm” còn mãi âm vang

Điện Biên Phủ là chiến thắng của đường lối chiến tranh nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, của ý chí quyết chiến, quyết thắng, "dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng”; của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường; kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại; đồng thời, là chiến thắng của tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt của quân, dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Chiến thắng vĩ đại này làm cho ba tiếng "Điện Biên Phủ” trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, đồng thời khẳng định một chân lý: Trong thời đại ngày nay, một nước nhỏ, kinh tế chậm phát triển nếu có một Đảng mác xít chân chính lãnh đạo với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, phát huy được sức mạnh toàn dân tộc, được nhân dân thế giới đồng tình, ủng hộ thì nhất định đánh thắng mọi kẻ thù, dù có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh hơn gấp nhiều lần.

70 năm đã trôi qua, nhưng âm hưởng của chiến thắng còn vang vọng mãi. Trước Chiến thắng Điện Biên Phủ, trong suốt 500 năm lịch sử chế độ thuộc địa, chưa từng có một nước thuộc địa nào đánh thắng một thực dân, đế quốc lớn, chưa có một nước thuộc địa nào dùng phương pháp hòa bình buộc các nước cai trị thuộc địa trao trả độc lập thực sự.

Về điều này, trong cuốn "Trận Điện Biên Phủ dưới con mắt người Pháp”, tác giả Guyn Roa (Jules Roy), ký giả kiêm sử gia, nguyên đại tá quân viễn chinh Pháp nhận xét rằng: "Trên toàn thế giới, trận Waterloo cũng ít có tiếng vang hơn. Điện Biên Phủ thất thủ gây ra một sự kinh hoàng ghê gớm. Đó là một trong những thất bại lớn của phương Tây, báo hiệu sự tan rã của các thuộc địa và sự cáo chung của một nền cộng hòa. Tiếng sấm của sự kiện Điện Biên Phủ vẫn còn âm vang”.

Hơn nữa, "tiếng sấm” Điện Biên Phủ còn vang tới những vùng xa xôi đang chìm đắm trong đêm dài nô lệ, thức tỉnh và truyền niềm tin cho các dân tộc bị áp bức vùng lên đấu tranh. "Tiếng sấm” đó báo hiệu cơn dông bão ập đến với chủ nghĩa thực dân. Trong khoảng thời gian gần hai thập niên sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, hàng loạt nước thuộc địa và phụ thuộc ở châu Á, châu Phi, Mỹ Latinh lần lượt giành được độc lập với hình thức và mức độ khác nhau. Có thể nói ngắn gọn như ông Ô-man U-xê-đích, Trưởng đoàn đại biểu Quân đội Algeria trong dịp sang thăm Việt Nam (1960): "Chiến thắng Điện Biên Phủ đã làm cho các dân tộc thuộc địa ngẩng cao đầu”.

Để có nhiều "Điện Biên Phủ mới”

Với dân tộc Việt Nam, chúng ta mãi mãi khắc ghi công ơn to lớn của Bác Hồ kính yêu, của các vị tiền bối, lão thành đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Chúng ta luôn ghi nhớ, tri ân các vị tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, đóng góp máu xương, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt là bày tỏ sự tri ân sâu sắc và tưởng nhớ Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp - người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, vị Chỉ huy trưởng, Bí thư Đảng ủy Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ - "độc lập, tự chủ, quyết chiến, quyết thắng”, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, đánh bại các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau này, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp cho biết: "Trong quá trình kháng chiến chống Mỹ, hàng triệu thanh niên lên đường vào Nam chiến đấu, trong đó hàng vạn "Chiến sĩ Điện Biên Phủ” đã lập công xuất sắc. Hàng ngàn "Chiến sĩ Điện Biên Phủ” đã tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử…”.

Đất nước thống nhất, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, phát huy tinh thần Điện Biên Phủ, chúng ta đã lập nên nhiều "Điện Biên Phủ mới” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, trong gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, lập nên nhiều "Điện Biên Phủ mới” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Với tất thảy những gì đã qua, chúng ta càng nhận thức rõ ý nghĩa trường tồn của Chiến thắng Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ luôn tiếp thêm cho chúng ta ý chí, niềm tin, khát vọng vươn lên, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Sau 70 năm, tỉnh Điện Biên hôm nay có bước phát triển vượt bậc với nhiều thành tựu, kết quả quan trọng, toàn diện, là điểm đến ngày càng hấp dẫn về văn hóa, du lịch, đầu tư.

Hơn nữa, tiếp tục phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc Điện Biên đang tập trung kiện toàn hệ thống chính trị, tăng cường thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, từng bước cụ thể hóa để thực hiện thành công mục tiêu phấn đấu đến năm 2045 "Điện Biên nằm trong nhóm các tỉnh phát triển khá của cả nước” theo Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 10-2-2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

* * *

Một dân tộc từng làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vĩ đại, Chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, một Đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và lập nên nhiều thành tựu, có ý nghĩa lịch sử sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta hoàn toàn tin tưởng và khẳng định chắc chắn rằng, phát huy tinh thần, ý nghĩa trường tồn của Chiến thắng Điện Biên Phủ, dân tộc Việt Nam hoàn toàn có đủ tinh thần và lực lượng, nghị lực và tài năng để hoàn thành mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc, từng bước nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, sánh vai với các cường quốc năm châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh mong đợi lúc sinh thời!

Theo Hà Nội mới