Các tập đoàn dầu khí và than đá phát thải CO2 nhiều nhất thế giới

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/4/2024 | 11:11:33 AM

QLMT - Theo một báo cáo mới từ tổ chức phi lợi nhuận InfluenceMap, các tập đoàn dầu khí và công ty khai thác than đá được xác định là phát thải CO2 nhiều nhất trên toàn cầu. Báo cáo này đã chỉ ra những ảnh hưởng của họ đối với biến đổi khí hậu và môi trường.


Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo Carbon Majors của InfluenceMap, trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2022, 57 nhà sản xuất ximăng và nhiên liệu hóa thạch đã phát thải ra 80% lượng khí CO2 trên toàn cầu. Trong số này, các tập đoàn dầu khí như Saudi Aramco của Saudi Arabia, Gazprom của Nga và công ty khai thác than đá Coal India của Ấn Độ đứng đầu danh sách với lượng phát thải CO2 cao nhất.

Đặc biệt, InfluenceMap chỉ ra rằng từ năm 2015, khi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đã được ký kết, hầu hết các công ty trong danh sách đã tăng cường sản xuất và sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trong khi nhiều quốc gia và các công ty khác đang chuyển sang năng lượng tái tạo và đặt ra các mục tiêu giảm phát thải.

Tài liệu này không chỉ đưa ra những con số và dữ liệu cụ thể mà còn nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của các công ty này đối với môi trường và biến đổi khí hậu. Nó cũng mở ra các cơ hội cho các biện pháp pháp lý nhằm buộc các công ty chịu trách nhiệm đối với thiệt hại mà họ gây ra cho môi trường.

Báo cáo Carbon Majors của InfluenceMap được công bố lần đầu vào năm 2013 và trở thành một nguồn thông tin quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu và những người quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu. Đây là một công cụ quan trọng giúp đánh giá và theo dõi sự đóng góp của các công ty đối với việc giảm phát thải và bảo vệ môi trường.

Báo cáo của InfluenceMap cũng thể hiện sự cần thiết của việc tăng cường giám sát và đánh giá hiệu quả của các biện pháp giảm phát thải, đặc biệt là đối với các tập đoàn và công ty có tầm ảnh hưởng lớn như Saudi Aramco, Gazprom và Coal India.

TÙNG LÂM