Lào Cai: Trình phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy nước Ngòi Đường

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/9/2023 | 10:09:13 AM

QLMT - Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai vừa lập dự án đề nghị Sở Kế hoạch & Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Nhà máy nước Ngòi Đường ở xã Tả Phời, thành phố Lào Cai.

Lào Cai xem xét đầu tư xây dựng Nhà máy nước Ngòi Đường ở xã Tả Phời, thành phố Lào Cai
Lào Cai xem xét đầu tư xây dựng Nhà máy nước Ngòi Đường ở xã Tả Phời, thành phố Lào Cai.

Theo tờ trình, nhà máy dự kiến theo điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lào Cai và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn năm 2050 được UBND tỉnh phê duyệt. Tổng vốn đầu tư dự kiến (làm tròn): 188.362.000.000 đồng, trong đó nguồn vốn đầu tư là vốn tự có của nhà đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Mục tiêu của dự án là nhằm xây dựng một nhà máy nước mới đảm bảo cung cấp nước sạch an toàn, bền vững cho thành phố Lào Cai khi thực hiện đóng cửa, di chuyển Nhà máy nước Lào Cai (đồi 117) theo quy hoạch được duyệt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng, hạn chế việc khai thác nước từ các nguồn nước ngầm và nguồn nước có nguy cơ ô nhiễm cao, góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư. Nguồn nước theo quy hoạch được duyệt nguồn nước cấp cho dự án được lấy từ suối Ngòi Đường, thành phố Lào Cai.

Theo báo cáo, Nhà máy có công suất 20.000 m3/ngày, đêm, đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định, an toàn, phục vụ nhu cầu của thành phố Lào Cai. Đặc biệt tại các xã vùng cao còn nhiều khó khăn như Tả Phời, Hợp Thành, khu vực xung quanh dự án, tăng cường cải thiện sức khỏe cho cộng đồng, người dân./.

HẢI BÌNH