Đề xuất phương án vận hành linh hoạt các hồ chứa trên các lưu vực sông

  • Cập nhật: Thứ bảy, 3/6/2023 | 10:48:15 AM

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa Công văn số 3626/BTNMT-TNN gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đề xuất phương án vận hành linh hoạt các hồ chứa trên các lưu vực sông.Nhằm triển khai các giải pháp ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên các lưu vực sông theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13 tháng 5 năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

Tiếp tục triển khai các giải pháp đã được nêu tại Văn bản số 3176/BTNMT-TNN ngày 08/5/2023 về thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm giảm thiểu nguy cơ thiếu nước cấp cho hạ du các lưu vực sông miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Trên cơ sở kết quả dự báo khí tượng, thủy văn, nguồn nước về các hồ chứa và hiện trạng khai thác sử dụng nước trên các lưu vực sông, chỉ đạo việc tính toán, đề xuất phương án cụ thể vận hành linh hoạt các hồ chứa thủy điện lớn, trong đó có các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng nhằm khai thác hiệu quả, tiết kiệm nguồn nước, nâng cao hiệu quả phát điện và báo cáo Bộ Công Thương để thống nhất trước khi gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo Cổng TTĐT Bộ TN&MT