Bắc Giang: Điều chỉnh ngành nghề thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp Lan Sơn

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/5/2023 | 5:31:04 PM

QLMT - UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư của Cụm công nghiệp (CCN) Lan Sơn, huyện Lục Nam.

Cụ thể, điều chỉnh, bổ sung ngành nghề thu hút đầu tư của CCN Lan Sơn như sau: Sản xuất nhựa, bao bì và các sản phẩm từ nhựa, cơ khí sửa chữa phục vụ ngành nhựa; sản xuất các sản phẩm từ giấy và bìa (trừ sản xuất bột giấy và giấy đế); in ấn (trừ các loại hình Nhà nước cấm); dịch vụ liên quan đến in; sản xuất máy móc chuyên dụng khác; sửa chữa máy móc, thiết bị; sản xuất cấu kiện kim loại; gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phầm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu; sản xuất trang phục; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu; sản xuất thiết bị điện; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất cơ khí; sản xuất thiết bị, dụng cụ vật tư cho y tế; ngành công nghiệp gia dụng; sản xuất sơn các chất sơn quét tương tự; công nghiệp chế biến, chế tạo khác và các ngành công nghiệp hỗ trợ; cho thuê kho nhà xưởng phục vụ sản xuất (trừ kho thương mại).


Sản xuất nhựa, bao bì là một trong những ngành nghề thu hút đầu tư của CCN Lan Sơn.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 của UBND tỉnh về việc thành lập CCN Lan Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Quyết định nêu rõ, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Lan Sơn (Công ty Wenzhou Hendy Mechanism and Plastic Co.,LTD) có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức đầu tư, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp theo đúng tiến độ, ngành nghề đã được phê duyệt và các quy định hiện hành./.

Bảo My