Cà Mau: Triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/5/2023 | 5:25:58 PM

QLMT - Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, TP. Cà Mau triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có công văn đề nghị các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện Công văn số 3500/UBND-NNTN ngày 16/5/2023 về việc thực hiện Công điện số 397/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

Đối với nắng nóng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình, các cơ quan báo chí tăng cường thông tin về tình hình nắng nóng trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân biết và chủ động các biện pháp phòng tránh. UBND các huyện và thành phố Cà Mau chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn người dân cách thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, chế độ dinh dưỡng, nước uống phù hợp, các biện pháp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa dịch bệnh, sốc nhiệt và các tác hại khác do nắng nóng, đặc biệt chú trọng đối tượng người già, phụ nữ, trẻ em và học sinh.


Chú trọng công tác điều tiết nước hợp lý nhằm ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất.

Đối với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Đài Khí tượng thủy văn Cà Mau tăng cường công tác dự báo diễn biến thời tiết, khí tượng, thủy văn, nhận định tình hình El Nino, hạn hán, xâm nhập mặn, kịp thời cung cấp cho các cơ quan, địa phương liên quan để phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất, triển khai các giải pháp phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn phù hợp. Các sở, ngành, địa phương có liên quan theo dõi sát tình hình thời tiết, thiên tai, tiến hành rà soát, cập nhật phương án ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn của đơn vị, địa phương mình để chủ động các giải pháp ứng phó, đặc biệt lưu ý kịch bản nắng nóng, hạn hán, xâm nhập mặn có khả năng diễn biến gay gắt do ảnh hưởng của El Nino vào nửa cuối năm 2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị chức năng điều tiết nước hợp lý nhằm ngăn mặn, giữ ngọt phục vụ sản xuất, hướng dẫn địa phương các giải pháp tưới tiết kiệm, phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phòng chống cháy rừng; hướng dẫn các biện pháp kiểm soát độ mặn, phòng tránh dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho thủy sản nuôi; thường xuyên rà soát kế hoạch sản xuất, lịch thời vụ để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp với địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là các vùng gặp khó khăn về nước sạch.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các địa phương có liên quan hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân.

UBND các huyện và thành phố Cà Mau tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung tại phương án số 01 ngày 19/01/2023 ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn vùng ngọt theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Cà Mau (phương án cập nhật năm 2023). Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với các ngành chức năng có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, phòng, chống cháy nổ để người dân có ý thức và tự giác thực hiện; thường xuyên rà soát, cập nhật kế hoạch ứng phó hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đảm bảo sát với thực tế.

Nguyệt Thanh