Sơn La: Mô hình "ngôi nhà xanh" gây quỹ từ rác thải tái chế

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/5/2023 | 5:02:54 PM

QLMT - Hội LHPN thị trấn Phù Yên, Sơn La đã triển khai các phong trào bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, trong đó có mô hình “ Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nhựa, gây quỹ ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn.

Thông qua mô hình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên, phụ nữ về bảo vệ môi trường, từng bước thay đổi hành vi, tạo thói quen chủ động thực hiện phân loại rác thải từ gia đình và giảm thiểu lượng giác thải phát sinh ra môi trường.Mô hình " Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nhựa, gây quỹ ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn.

Việc xây dựng và nhân rộng mô hình "Ngôi nhà xanh" đựng rác thải tái chế của Hội LHPN thị trấn được gắn với cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Đây cũng là một trong các giải pháp phát huy trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Tại mỗi "Ngôi nhà xanh" đựng rác thải tái chế của đều có nội dung ngắn gọn giới thiệu về ý nghĩa, thông điệp của mô hình như: "Hãy cho tôi xin rác thải nhựa, lon nước, giấy bìa các-tông", "Nâng cao ý thức của hội viên và nhân dân trong việc phân loại rác thải", "Tận dụng rác thải tái chế nhằm gây quỹ ủng hộ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn"...


Mô hình " Ngôi nhà xanh” thu gom rác thải nhựa, gây quỹ ủng hộ phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn.

Mô hình "Ngôi nhà xanh" được triển khai tại Khu phố Tiểu khu 1, tiểu khu 6, tiểu khu 7 với 100% hội viên, phụ nữ trong các chi hội thực hiện thu gom rác thải nhựa, giấy, các loại rác thải có thể tái chế để bỏ vào các "ngôi nhà xanh".

Để mô hình hoạt động hiệu quả, các chi hội đã thành lập Ban Quản lý mô hình do chi hội trưởng chi hội phụ nữ tiểu khu làm trưởng ban, số tiền bán rác thải tái chế được Hội LHPN thị trấn sử dụng giúp trẻ em nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sinh kế.

Từ việc làm này đã giúp phụ nữ nói riêng, người dân nói chung từng bước hình thành thói quen phân loại rác, chung tay phòng chống rác thải nhựa góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng thị trấn sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Những "Ngôi nhà xanh" đã giúp nhân dân hình thành thói quen phân loại và hạn chế phát sinh rác thải hàng ngày ra môi trường. Trong thời gian qua, mô hình này đã được nhân rộng ra nhiều địa phương trong tỉnh Sơn La.

Song Lam