Quy hoạch các khu đô thị, khu công nghiệp, cảng biển tại Khu kinh tế Vân Phong

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/5/2023 | 3:53:37 PM

QLMT - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai các quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) các khu chức năng thuộc Khu kinh tế Vân Phong.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất chủ trương cho phép Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức lập Nhiệm vụ và đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) các khu chức năng thuộc Khu kinh tế Vân Phong (19 phân khu theo nội dung Tờ trình số 140/TTr-BCS ngày 7/4/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND Khánh Hòa).Một góc Khu kinh tế Vân Phong 

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước thủ tục tiếp theo; lưu ý thời gian, tiến độ thực hiện các đồ án; đồng thời, xem xét ưu tiên triển khai lập trước các quy hoạch phân khu tại khu vực đã có nhà đầu tư chiến lược đề xuất đầu tư dự án, nhất là các dự án trọng điểm đã được ký kết Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị Công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

UBND Khánh Hòa giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định, trình UBND phê duyệt Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch các phân khu chức năng nêu trên, đảm bảo tiến độ thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. Các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung văn bản này để phối hợp triển khai thực hiện.

Theo kế hoạch, các phân khu trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tình Khánh Hòa trong tháng 8/2023 gồm phân khu 1: Khu du lịch sinh thái Đảo Hòn Lớn (4.929ha); phân khu 2: Khu du lịch Núi Khải Lương (2.180ha); phân khu 4: Khu đô thị, du lịch Vĩnh Yên - Mũi Đá Son (1.673ha); phân khu 8: Khu đô thị du lịch Cổ Mã - Tu Bông (5.508ha); phân khu 17: Khu đô thị và công nghiệp tập trung Bắc Hòn Hèo (3.679ha); phân khu 19: Khu chức năng công nghiệp và cảng biển Nam Vân Phong (6.987ha).

Các phân khu trình HĐND tỉnh Khánh Hòa trong tháng 10/2023 gồm phân khu 3: Khu Trung tâm cảng biển, đô thị, du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp Đầm Môn (4.127ha); phân khu 5: Khu đô thị, dịch vụ du lịch Tuần Lễ - Hòn Ngang (1.725ha); phân khu 14: Khu đô thị, đa năng Ninh Hải (1.876ha).

Các phân khu trình HĐND tỉnh Khánh Hòa trong tháng 12/2023 gồm phân khu 6: Khu du lịch Đảo Điệp Sơn (228ha); phân khu 11: Khu đô thị Vạn Giã và vùng phụ cận (3.338ha); phân khu 18: Khu đô thị dịch vụ trung tâm Ninh Hoà (1.992ha).

Các phân khu trình HĐND tỉnh Khánh Hòa trong năm 2024 (trong quý I và II năm 2024) gồm phân khu 7: Khu đô thị sinh thái Đại Lãnh (1.958ha); phân khu 9: Khu sinh thái núi Tây Tu Bông (9.017ha); phân khu 10: Khu sinh thái núi Tây Vạn Giã (16.288ha); phân khu 12: Khu đô thị Nam Vạn Giã (4.374ha); phân khu 13: Khu công nghiệp, dịch vụ Vạn Hưng (1.733ha); phân khu 15: Khu dịch vụ đô thị, công nghiệp Tây Ninh An (2.595ha); phân khu 16: Khu dịch vụ đô thị và dân cư Đông Bắc Ninh Hoà (2.827ha).

Duy Anh