Từng có con đường đi đằng sau nhà "Hàm cá mập"

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/5/2023 | 11:05:04 AM

QLMT - Bản đồ năm 1873 chưa có phố Đinh Liệt. Nhìn trên bản đồ các năm 1935, 1949 chúng ta thấy rõ vị trí đoạn đường ngắn đó.

CHUYÊN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG