Quy hoạch khu, cụm công nghiệp của tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/5/2023 | 4:37:54 PM

QLMT - Theo quy hoạch đã được phê duyệt, đến năm 2030 cụm công nghiệp sẽ được thành lập ở tất cả huyện, thành phố.

Thủ tướng đã phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ có 7 khu công nghiệp.

 

Ảnh minh hoạ

Thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thành lập 3 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.084 ha. Khu công nghiệp Đông Phố Mới rộng 100 ha, Bắc Duyên Hải 66 ha ở thành phố Lào Cai và khu công nghiệp Tằng Loỏng rộng 914 ha ở huyện Bảo Thắng.

Tỉnh Lào Cai sẽ thành lập mới các khu công nghiệp như: Võ Lao ở huyện Văn Bàn, Cốc Mỳ - Trịnh Tường, Bản Qua ở huyện biên giới Bát Xát, Cam Cọn ở huyện Bảo Yên giai đoạn I.

Đối với cụm công nghiệp, theo kế hoạch tỉnh Lào Cai sẽ thành lập mới 15 cụm công nghiệp và đến năm 2030 toàn tỉnh có 20 cụm công nghiệp ở thành phố Lào Cai, thị xã Sa Pa và tất cả các huyện trong tỉnh.

Hiện nay, địa phương đã có các cụm công nghiệp gồm: Bắc Duyên Hải, Đông Phố Mới, Sơn Mãn (thành phố Lào Cai), Phố Ràng (huyện Bảo Yên) và Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn).

Như vậy, đến năm 2030 cụm công nghiệp sẽ được thành lập ở tất cả huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Duy Anh