Thái Nguyên: 6.600 cây xanh mới đã được trồng tại các khu công nghiệp

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/2/2023 | 3:37:25 PM

QLMT - Ngay sau khi Ban quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, 6.600 cây xanh đã được trồng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023, đến nay đã có 6.600 cây xanh được trồng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023, đến nay đã có 6.600 cây xanh được trồng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Qua đây thiết thực hưởng ứng Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phát động và hướng tới mục tiêu phủ xanh các KCN, trong đó các doanh nghiệp trồng đủ tỷ lệ tối thiểu 10% đất cây xanh trong các KCN được giao.

Đến nay đã có 37 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong các KCN đăng ký hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023, với tổng số lượng cây xanh trồng mới là 6.600 cây (gấp trên 6 lần so với năm trước).


Hưởng ứng Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023, đến nay đã có 6.600 cây xanh được trồng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Ban Quản lý các KCN tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp trong các KCN trồng từ 5 cây xanh thân gỗ trở lên trong khuôn viên của đơn vị. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mỗi người trồng ít nhất 1 cây xanh/năm trên diện tích đất công trong các KCN; tổ chức tốt công tác chăm sóc, bảo vệ để cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Đồng thời, Ban Quản lý các KCN tỉnh cũng phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác chuyển đổi số trong quản lý cây xanh. Cụ thể là ứng dụng phần mềm bản đồ số 3D trong quản lý mặt bằng hiện trạng, quản lý diện tích cây xanh trong các KCN; cấp mã số để truy xuất, theo dõi và quản lý số lượng cây đã trồng trong các KCN và cập nhật cơ sở dữ liệu về cây xanh trong các KCN với phần mềm quản lý cây xanh của tỉnh.../.

Duy Anh