Hà Nội: Phát triển mô hình "Hệ sinh thái học tập, sáng tạo"

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/12/2022 | 5:34:01 PM

QLMT - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Chương trình phát triển mô hình “Hệ sinh thái học tập, sáng tạo” ở các cấp học.

Chương trình nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, trong đó nhấn mạnh việc phát triển năng lực học tập, sáng tạo của học sinh, đáp ứng yêu cầu xây dựng thành phố Hà Nội sáng tạo.

Đồng thời tạo lập môi trường thuận lợi để đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo ở các bậc học dựa trên khai thác nền tảng công nghệ số nhằm thực hiện các mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục.


Ảnh minh họa/Nguồn: Internet

Trong giai đoạn 2023-2025, chương trình sẽ phát triển thử nghiệm ít nhất 7 mô hình "Hệ sinh thái học tập, sáng tạo” tại 25 trường học công lập và ngoài công lập trong các quận, huyện trên địa bàn thành phố tập huấn cho 5% giáo viên cốt cán các cấp trên toàn thành phố.

Chủ động đổi mới phương thức tổ chức hoạt động của các trường học trong một hệ sinh thái chung, lấy trường học làm trung tâm, góp phần xây dựng Hà Nội thành đô thị thông minh bền vững.

Song Lam