Việt Nam mới chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu sử dụng nước của các đô thị

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/10/2022 | 4:31:37 PM

QLMT - Đến nay, hầu hết các thành phố, thị xã ở Việt Nam đều có hệ thống cấp nước tập trung và khoảng 300/635 thị trấn, thị tứ có dự án xây dựng hệ thống cấp nước tập trung.

Việt Nam mới chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu sử dụng nước của các đô thị
Việt Nam mới chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu sử dụng nước của các đô thị

Việt Nam mới chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu sử dụng nước của các đô thị
Tổng công suất thiết kế các nhà máy nước ở các khu vực đô thị đạt khoảng 5,4 triệu m3/ngày. Ảnh: Bảo Ngọc

Theo Cục Quản lý Tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường), tổng công suất thiết kế các nhà máy nước ở các khu vực đô thị đạt khoảng 5,4 triệu m3/ngày, nhưng mới chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu sử dụng nước của các đô thị. Hiện nay, với yêu cầu cấp nước cho khoảng 30 triệu người dân cùng với nhu cầu nước cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, vệ sinh môi trường tại các đô thị, cần khoảng từ 8 - 10 triệu m3/ngày. 

Đối với khu vực nông thôn, đến nay có khoảng 62% dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn nước sạch thì tỷ lệ này chỉ đạt khoảng 30%. Nguồn cấp nước cho sinh hoạt, vệ sinh của người dân ở nhiều đô thị và phần lớn khu vực nông thôn là từ nguồn nước dưới đất.

Tú Anh