Nồng độ bụi PM2.5 trung bình của Việt Nam cao thứ 21/106 quốc gia

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/10/2022 | 10:04:30 AM

QLMT - Theo Báo cáo Hiện trạng bụi PM2.5 tại Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020 sử dụng dữ liệu đa nguồn, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 của Việt Nam cao thứ 21 trong danh sách 106 quốc gia.

Báo cáo được thực hiện bởi Trường Đại học Công nghệ, Đại Học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn), GS. TS. Nguyễn Thị Kim Oanh và TS. Lại Nguyễn Huy (Viện Công nghệ Châu Á Thái Lan), và PGS. TS. Hồ Quốc Bằng (Viện Môi trường và Tài Nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID).

Ô nhiễm không khí là một trong những vấn đề sức khỏe môi trường thách thức nhất mà các quốc gia đang phải đối mặt. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã có 7 triệu ca tử vong sớm do phơi nhiễm với ô nhiễm không khí trên toàn cầu mỗi năm. Trong đó, bụi PM2.5 là chất ô nhiễm không khí có tác động nguy hại tới sức khỏe cộng đồng đã được chỉ ra trong rất nhiều nghiên cứu. Theo ước tính của Viện Nghiên cứu Ảnh hưởng Sức khỏe, cứ 10 người thì có 9 người hít thở không khí có nồng độ bụi PM 2.5 cao hơn 10 µg/m3 (mức khuyến cáo năm 2004 và mức lộ trình II theo khuyến cáo năm 2021 của WHO).

Trong những năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí do bụi PM2.5 tại nhiều tỉnh, thành phố ở Việt Nam đều vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh (QCVN 05:2013/BTNMT) và có xu hướng tăng. Một số báo cáo quốc tế cũng chỉ ra tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở Việt Nam. Theo chỉ số hiệu quả môi trường (EPI) năm 2020 của Đại học Yale, phơi nhiễm với ô nhiễm không khí ở Việt Nam xếp hạng 115 trên tổng số 180 quốc gia. Trên bảng xếp hạng IQir/AirVisual, nồng độ bụi PM2.5 trung bình năm 2020 của Việt Nam cao thứ 21 trong danh sách 106 quốc gia.

Dưới đây là đồ hoạ về Hiện trạng bụi PM2.5 tại Việt Nam năm 2020 do nhóm nghiên cứu thực hiện:

Nồng độ bụi PM2.5 trung bình của Việt Nam cao thứ 21/106 quốc gia - 1
Nồng độ bụi PM2.5 trung bình của Việt Nam cao thứ 21/106 quốc gia - 2
Nồng độ bụi PM2.5 trung bình của Việt Nam cao thứ 21/106 quốc gia - 3
Nồng độ bụi PM2.5 trung bình của Việt Nam cao thứ 21/106 quốc gia - 4
Nguồn: Báo cáo Hiện trạng bụi PM2.5 tại Việt Nam 
giai đoạn 2019 - 2020 sử dụng dữ liệu đa nguồn