Đồng Nai thực hiện kế hoạch Hành động về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/9/2022 | 10:34:40 AM

QLMT - Đây là mục tiêu trong kế hoạch Hành động về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2022-2030 do UBND tỉnh ban hành.

Đồng Nai thực hiện kế hoạch Hành động về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp
Đồng Nai thực hiện kế hoạch Hành động về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp

Đồng Nai thực hiện kế hoạch Hành động về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp
Ảnh minh họa

Cụ thể, năm 2025, 85% siêu thị, trung tâm thương mại phân phối sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; khuyến khích phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái.

Năm 2030, 100% siêu thị, trung tâm thương mại phân phối sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường thay thế cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy; xây dựng, thúc đẩy phát triển chuỗi cung ứng bền vững; mở rộng phân phối các sản phẩm thân thiện môi trường, được dán nhãn sinh thái.

Việc hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, khó phân huỷ tại các nơi mua sắm nhằm giảm rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường, thúc đẩy phát triển sản phẩm bao bì xanh.

Thanh Bình (T/h)