Kiểm tra tình hình các khu công nghiệp tại Quảng Nam và Vĩnh Phúc

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/9/2022 | 10:26:11 AM

QLMT - Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung việc kiểm tra tình hình hoạt động và phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Nam và tỉnh Vĩnh Phúc vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Bộ.

Kiểm tra tình hình các khu công nghiệp tại Quảng Nam và Vĩnh Phúc
Kiểm tra tình hình các khu công nghiệp tại Quảng Nam và Vĩnh Phúc

Kiểm tra tình hình các khu công nghiệp tại Quảng Nam và Vĩnh Phúc
Thứ trưởng Trần Duy Đông đã ký quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đó, quyết định ký ngày 16/9/2022 điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1594/QĐ-BKHĐT ngày 23/11/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 và Quyết định số 1183/QĐ- BKHĐT ngày 24/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1594/QĐ-BKHĐT ngày 23/11/2021 và Quyết định số 1183/QĐ-BKHĐT ngày 24/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cụ thể, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung 02 cuộc kiểm tra gồm: Kiểm tra tình hình hoạt động và phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Quảng Nam và kiểm tra tình hình hoạt động và phát triển các khu công nghiệp tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Cả 2 cuộc này đều có đơn vị chủ trì là Vụ Quản lý các khu kinh tế. Đơn vị phối hợp là Thanh tra Bộ; Cục Đầu tư nước ngoài; các vụ: Pháp chế, Kinh tế Địa phương và Lãnh thổ, Giám sát Thẩm định và Đầu tư, Quản lý Quy hoạch.

Thời gian thực hiện trong quý IV./.

Duy Anh