Hình dáng Tháp Bút ở Nhà thờ đá Ninh Bình

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/9/2022 | 3:48:57 PM

QLMT - Nhà thờ Phát Diệm là một công trình kiến trúc nghệ thuật kiểu phương Đông nổi tiếng không chỉ trong nước mà cả nước ngoài.
CHUYÊN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG