Công nghệ tiên tiến và ứng dụng sản phẩm tái chế từ chất thải rắn xây dựng

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/9/2022 | 9:10:49 AM

QLMT - Nhằm kiểm soát ô nhiễm môi trường và tăng cường khả năng chế tạo các loại vật liệu mới từ phế thải xây dựng tái chế ở Việt Nam, Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội (HUCE) và Đại Học Saitama (SU) đã cùng hợp tác triển khai Dự án SATREPS.

Công nghệ tiên tiến và ứng dụng sản phẩm tái chế từ chất thải rắn xây dựng
Công nghệ tiên tiến và ứng dụng sản phẩm tái chế từ chất thải rắn xây dựng

SATREPS được triển khai từ năm 2018, HUCE và SU là các tổ chức thực hiện chính với mục tiêu: Phát triển hệ thống quản lý phế thải xây dựng (PTXD) và tái chế tài nguyên, bảo vệ môi trường tại Thành phố Hà Nội.

Dưới đây, Chuyên trang Quản lý môi trường trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bài trình bày của GV.TS. Tống Tôn Kiên, Phó giám đốc dự án cùng nhóm nghiên cứu Dự án Satreps JPMJSA1701 về công nghệ tiên tiến và ứng dụng sản phẩm tái chế từ chất thải rắn xây dựng.