Gành Đá Đĩa (Phú Yên) chuẩn bị được quy hoạch tổng thể

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/8/2022 | 9:09:48 AM

QLMT - UBND tỉnh Phú Yên vừa phê duyệt Đề cương Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ tổ chức lập quy hoạch; với đơn vị tài trợ lập quy hoạch là Công ty cổ phần đầu tư Fico Phú Yên (tài trợ bằng sản phẩm Quy hoạch); thời gian thực hiện từ năm 2022-2023.

Quy hoạch tổng thể Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa có phương án lập quy hoạch với tỷ lệ: 1/2.000;  địa điểm quy hoạch tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An.

Gành Đá Đĩa (Phú Yên) chuẩn bị được quy hoạch tổng thể
Danh thắm thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa. (Ảnh: Internet)

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch gồm 200 ha là khu vực bảo vệ di tích, trong đó mặt đất 94 ha, mặt nước biển 106 ha.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, mục tiêu lập quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu bảo quản, tu bổ, phục hồi phát huy giá trị Danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa; làm cơ sở đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, dịch vụ phục vụ khách tham quan du lịch, phát triển kinh tế địa phương.

An Nhiên