Bắc Giang: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Bắc Giang

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/7/2022 | 3:26:41 PM

QLMT - Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch Phân khu số 2, TP Bắc Giang nhằm tạo điều kiện thực hiện mục tiêu thu hút đầu tư xây dựng một khu đô thị (KĐT) cao cấp trọng điểm của tỉnh...


Thành phố Bắc Giang- Trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của tỉnh.

UBND tỉnh Bắc Giang vừa có Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu số 2, TP Bắc Giang (khu số 11, 12 thuộc khu đô thị phía Nam).

Phạm vi lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tại khu số 11, 12 thuộc Phân khu số 2. Ranh giới điều chỉnh quy hoạch phía Bắc giáp khu số 8, KĐT phía Nam TP Bắc Giang.

Phía Nam giáp KĐT số 15 và khu cơ quan của tỉnh; phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng xã Hương Gián, huyện Yên Dũng; phía Tây giáp khu dân cư hiện trạng xã Tân Tiến, TP Bắc Giang.

Theo đó:

Đối với vị trí 1 điều chỉnh và bố trí sắp xếp lại cơ cấu sử dụng đất trong ranh giới khu vực với diện tích 10,9 ha.

Đối với vị trí 2, điều chỉnh và bố trí sắp xếp lại cơ cấu sử dụng đất trong ranh giới khu vực với diện tích 4,7 ha.

Đối với vị trí 3 có phạm vi, quy mô 15 ha, điều chỉnh và bố trí sắp xếp lại cơ cấu sử dụng đất trong ranh giới điều chỉnh theo hướng giảm diện tích đất hỗn hợp.

Đối với quy hoạch phân khu số 2, TP Bắc Giang, vị trí 1 có phạm vi, quy mô 5,4 ha, điều chỉnh lô đất II-HH-04 quy hoạch đất hỗn hợp thành đất ở cao tầng và một phần đất nhóm ở thấp tầng…

Việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Bắc Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch Phân khu số 2, TP Bắc Giang (khu số 11, 12 thuộc khu đô thị phía Nam) nhằm tạo điều kiện thực hiện mục tiêu thu hút đầu tư xây dựng một KĐT cao cấp, đây là khu vực trung tâm, trọng điểm của tỉnh cũng như thành phố Bắc Giang trong tương lai./.

Khánh Dung