Citenco tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn cho người dân

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/6/2022 | 3:57:44 PM

QLMT - Vừa qua, đại diện cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.Hồ Chí Minh, Phòng CNMT&KTCL, Đoàn Công ty đã phối hợp với Hội liên hiệp phụ nữ Phường 7, Quận 8 tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.


Ban tổ chức và thành viên Đội Tuyên truyền chụp ảnh lưu niệm cùng với cán bộ các đoàn thể, đại diện chi bộ các khu phố

Tại chương trình, chị Nguyễn Thị Quế Lâm, Phó trưởng Phòng CNMT&KTCL đã hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo Luật Bảo vệ Môi trường và Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giúp cán bộ các đoàn thể, đại diện chi bộ các khu phố hiểu rõ hơn về hiện trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt tại TP.HCM; cách thức và lợi ích của việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Đội Tuyên truyền Đoàn Công ty đã tổ chức trò chơi phân loại chất thải rắn sinh hoạt bằng rác thật.


Tổ chức trò chơi phân loại chất thải rắn sinh hoạt bằng rác thật

Nguyễn Vinh