Vượt Long Môn

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/6/2022 | 5:03:37 PM

QLMT - Bên trên bức tranh có chữ Long Môn. Vậy Long Môn là gì? Theo văn hóa Phương Đông, Long Môn chỉ sự thành công trong thi cử.
CHUYÊN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG