Tổ chức Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 tại Quảng Ninh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/5/2022 | 8:21:01 AM

QLMT - Tổ chức Ngày Môi trường thế giới và Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022 tại Quảng Ninh

Những hoạt động này sẽ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, người dân và doanh nghiệp trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, BVMT, đồng thời là cơ hội để tỉnh Quảng Ninh giới thiệu tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.


Ngày Môi trường Thế giới năm nay sẽ được tổ chức với chủ đề "Chỉ một Trái đất” với mục đích kêu gọi tất cả con người hãy xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất. Chỉ một Trái đất cũng là phương châm của Hội nghị Stockholm cách đây 50 năm. Đến nay, phương châm này vẫn đúng - hành tinh này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, nơi có nguồn tài nguyên hữu hạn mà nhân loại phải bảo vệ.


Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm nay có chủ đề "Xây dựng một tương lai chung cho mọi sự sống”, hướng đến việc tạo động lực và hỗ trợ cho khung đa dạng sinh học toàn cầu sau năm 2020 sẽ được thông qua tại phần hội Hội nghị Đa dạng sinh học của Liên hợp quốc (COP 15) vào cuối năm nay; đồng thời, nâng cao tầm quan trọng việc cùng hành động xây dựng một tương lai chung, áp dụng các giải pháp dự vào thiên nhiên để giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe, an ninh lương thực, hướng tới mục tiêu toàn cầu đến năm 2050 là "Sống hài hòa với thiên nhiên”.

Lâm Hà