Xe đạp của Xuân Diệu bị ném xuống Hồ Hoàn Kiếm

  • Cập nhật: Thứ sáu, 6/5/2022 | 5:02:32 PM

QLMT - Đầu năm 1946, Xuân Diệu làm thơ chửi bọn phản cách mạng theo Tàu, Tưởng. Bài thơ đó Xuân Diệu gửi đăng báo Sự thật. Bọn phản động thù ghét nhà thơ Xuân Diệu từ đó.CHUYÊN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG