Công bố Quốc tế lĩnh vực môi trường số 44-2021

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/11/2021 | 9:07:08 AM

QLMT - Trong số này, Chuyên trang Quản lý môi trường giới thiệu tới quý độc giả những nội dung chính như sau:

Về quản lý môi trường

- Trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp (CER) có ảnh hưởng đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp không? Bằng chứng từ các công ty xây dựng công cộng toàn cầu.

- Đánh giá hậu quả vòng đời trước sản xuất clinker ở EU: Tương lai sẽ ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?

- Cổ tức bình đẳng thu nhập trong cơ sở hạ tầng ‘xanh’: Bằng chứng từ lĩnh vực giao thông và chất thải trong OECD.

- Cơ hội và thách thức đối với sản xuất thép khử cacbon bằng cách tạo ra thị trường cho các sản phẩm ‘thép xanh’.

- Thất thoát cacbon vô cơ do axit hóa đất gây nguy hiểm cho các nỗ lực toàn cầu về hấp thụ cacbon và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

- Các tác động của kế hoạch buôn bán khí thải đối với sản lượng công nghiệp và phát thải ô nhiễm không khí dưới sự không đồng nhất của các thành phố ở Trung Quốc.

- Một khuôn khổ để kiểm soát thích ứng các hệ thống nhiều hồ chứa trong điều kiện môi trường thay đổi.

- Các mô hình kinh doanh Cộng đồng Năng lượng Tái tạo theo quy định của Ý năm 2020.

- Xếp hạng các nhà máy nhiệt điện tập trung vào ô nhiễm không khí.

Về môi trường đô thị

- Xung đột đô thị hóa - môi trường: Những hiểu biết về nguồn nguyên liệu và năng suất của cơ sở hạ tầng giao thông ở Hà Nội, Việt Nam.

- Mô hình hóa cơ học và dữ liệu tích hợp để đánh giá rủi ro sản xuất khí nhà kính trong hệ thống sông đô thị hóa.

- Một cách tiếp cận quản lý rác thải sinh hoạt của Châu Âu: Làm sạch một cách thông minh ở Ukraine.

- Các lĩnh vực tái chế chính thức hay phi chính thức? Hành vi tái chế chất thải rắn hộ gia đình dựa trên mô phỏng đa tác nhân.

- Đánh giá ảnh hưởng của các kim loại vết đến sản sinh khí mêtan từ nước thải sinh hoạt, sử dụng thiết kế thí nghiệm Plackett-Burman.

- Đô thị hóa không bền vững ảnh hưởng đến hành vi lái xe và lượng khí thải của các phương tiện giao thông như thế nào? Bằng chứng từ Iran.

- Động lực hệ thống kinh tế thủy văn mới và mô hình dựa trên tác nhân để quản lý nước ngầm đô thị bền vững: Một nghiên cứu điển hình của Dehno, tỉnh Yazd, Iran.

- Hướng tới các thành phố thông minh xanh hơn và dự báo giao thông đường bộ sử dụng dữ liệu ô nhiễm không khí.

- Ảnh hưởng của các đặc điểm hình thái đô thị đến môi trường nhiệt.

Về môi trường khu công nghiệp

- Sử dụng nước thải tinh bột từ ngành dệt may như một chất bổ sung cho sự phát triển của nấm để tăng cường sản xuất α-amylase cho ứng dụng công nghiệp.

- Những tiến bộ gần đây trong việc xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ trong nước thải tổng hợp và thực bằng cách sử dụng các quy trình điện hóa có hỗ trợ quang học.

- Các quy trình điện hóa có hỗ trợ quang năng mặt trời được áp dụng cho nước thải công nghiệp và đô thị thực tế.

- Hấp thụ tetracycline vào hỗn hợp hexabromocyclododecane / polystyrene và vi nhựa polystyrene: Mô hình vật lý thống kê, các yếu tố ảnh hưởng và cơ chế tương tác.

- Phân tích chuyển hóa nước thải công nghiệp đa khu vực cho Vành đai kinh tế sông Dương Tử, Trung Quốc.

- PAHs trong khu vực đô thị-công nghiệp: Vai trò của cấy ghép địa y trong việc phát hiện các mô hình quy mô địa phương và khu vực nghiên cứu.

- Đất bị ô nhiễm có độ pH tự nhiên khác nhau và nguồn gốc công nghiệp: Vai trò của (nano) chất bổ sung sắt và mangan trong khả năng rửa trôi As, Sb, Pb và Zn.

- Giải phóng các hạt có thể hít phải và vi khuẩn sống sót vào không khí trong quá trình bóc bao bì: Mô hình và cơ chế phát thải.

- Mô phỏng rủi ro sức khỏe con người và đánh giá ô nhiễm kim loại nặng trong các dòng sông bị ảnh hưởng bởi các hoạt động công nghiệp.

Xin trân trọng giới thiệu!


CHUYÊN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG