Đặng Thùy Trâm đã trở thành bất tử

  • Cập nhật: Thứ sáu, 19/11/2021 | 5:01:24 PM

QLMT - Khi cuốn sách "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" được NHà xuất bản Hội Nhà văn phát hành đã tạo ra một "làn sóng cảm xúc" trong các tầng lớp nhân dân.

CHUYÊN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG