Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục được tính điểm của Hội đồng Giáo sư năm 2021

  • Cập nhật: Thứ hai, 15/11/2021 | 9:42:19 AM

QLMT - Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục được phê duyệt là Tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2021.

Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa ban hành Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN ngày 08/11/2021 phê duyệt danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021.  Theo đó, Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục được phê duyệt là Tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2021.

TS.LS Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam
TS.LS Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam

Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam được thành lập ngày 14/8/1998 trên cơ sở Đặc san Môi trường Đô thị. Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam bản in những ngày đầu được phát hành 2 tháng/kỳ với khoảng 500 bản mỗi kỳ. Từ đó tới nay đã 23 năm, Tạp chí bản in đã xuất bản định kỳ hàng tháng trên toàn quốc với số lượng hơn 3.700 cuốn/kỳ. Con số ấy là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của đội ngũ cán bộ, phóng viên Tạp chí.

Một số ấn phẩm của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam
Một số ấn phẩm của Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam

Gần 25 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, phóng viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam luôn vượt lên những khó khăn, xây dựng Tạp chí là kênh thông tin quan trọng trong lĩnh vực môi trường, đô thị với nhiều bài viết có tính phát hiện, những công trình khoa học có chất lượng chuyên môn cao.

TS.LS Đồng Xuân Thụ - Tổng biên tập Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam chia sẻ: Việc Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp tục được phê duyệt là Tạp chí khoa học được tính điểm của 28 Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2021 là niềm tự hào, niềm vui chung và là động lực để tạp chí tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Ngoài tạp chí bản in, Tạp chí Môi trường đô thị đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép phát hành tờ điện tử www.moitruongvadothi.vn, Chuyên trang Quản lý môi trường quanly.moitruongvadothi.vn, Pháp luật môi trường phapluatmoitruong.vn. Việc ra đời tờ điện tử và các chuyên trang trực tuyến đã góp phần phối hợp, liên kết giữa hai loại ấn phẩm báo chí (bản in và điện tử), phát huy điểm mạnh của từng loại hình, cung cấp đến bạn đọc những thông tin nhanh, chính xác về lĩnh vực môi trường, đô thị, khu công nghiệp.

Hà Thắm