Công bố Quốc tế lĩnh vực môi trường số 41-2021

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/11/2021 | 3:33:33 PM

QLMT - Trong số này, Chuyên trang Quản lý môi trường giới thiệu tới quý độc giả những nội dung chính như sau:

Về quản lý môi trường

- Lựa chọn dầu bền vững để sản xuất sạch hơn trong các ngành công nghiệp đúc ở Ấn Độ: Khung ra quyết định tích hợp ba giai đoạn.

- Sự chú ý của giới truyền thông và tác động của nó đối với cam kết của doanh nghiệp đối với hành động biến đổi khí hậu.

- Phân loại thiệt hại và phân tích sức phục hồi của trận lũ lụt ở Trùng Khánh, Trung Quốc vào tháng 8 năm 2020 dựa trên dữ liệu truyền thông xã hội.

- Khả năng điều phối, các khía cạnh tổ chức và các yếu tố quyết định trong việc theo đuổi đổi mới sản phẩm xanh.

- Tìm hiểu các xu hướng về dấu vết khí nhà kính và tài nguyên liên quan đến thương mại lương thực toàn cầu của Đan Mạch.

- Dấu chân carbon và cường độ phát thải carbon của các trang trại gió đồng cỏ ở Nội Mông.

- Quản lý nguồn nhân lực xanh và giám sát hành vi vì môi trường: Vai trò của nhận thức về môi trường làm việc xanh.

- Các quy định khác biệt về môi trường và trách nhiệm môi trường của doanh nghiệp: Vai trò điều tiết của môi trường theo kiểu thể chế.

- Mối liên hệ bất đối xứng giữa sự không chắc chắn của chính sách kinh tế, ngân sách công nghệ năng lượng tái tạo và tính bền vững của môi trường: Bằng chứng từ Hoa Kỳ.

- Làm thế nào để thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc đền bù sinh thái ở các lưu vực sông xuyên biên giới: Một trường hợp từ quan điểm Hành vi có kế hoạch.

Về môi trường đô thị

- Đánh giá tác động môi trường của hệ thống aquaponics đa vòng tách rời cục bộ trong bối cảnh đô thị.

- Nhu cầu không gian xanh đô thị ngày càng cao và không đồng nhất của cư dân đô thị Trung Quốc: Bằng chứng từ Bắc Kinh.

- Sự kết tụ đô thị và năng lực của thành phố trong việc thực thi và tuân thủ môi trường.

- Xây dựng mặt đường bền vững: Một đánh giá tài liệu có hệ thống về phân tích môi trường và kinh tế của các vật liệu tái chế.

- Đầu tiên giảm và tái sử dụng, sau đó tái chế! Tạo điều kiện cho người tiêu dùng giải quyết cuộc khủng hoảng nhựa - Phỏng vấn chuyên gia định tính ở Đức.

- Những tiến bộ gần đây trong quá trình oxy hóa amoni kỵ khí-khử nitơ một phần để xử lý nước thải đô thị chính thống.

- Hiệu quả của quản lý nguồn nhân lực xanh đối với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, môi trường tâm lý xanh và hành vi xanh của nhân viên.

- Đánh giá hiệu quả hoạt động đô thị dựa trên các thước đo tuyệt đối về tính bền vững.

- Tăng cường sản xuất khí sinh học từ quá trình xử lý kỵ khí nước thải đô thị bằng tiền xử lý thẩm thấu thuận.

Về môi trường khu công nghiệp

- Ảnh hưởng của NaCl và MgCl2 đến quá trình hydrat hóa hỗn hợp vôi-pozzolan bằng cách tái chế tro bùn thải.

- Đặc điểm của các sản phẩm rắn, lỏng và khí từ quá trình nhiệt phân bảng mạch in phế thải.

- Hấp phụ photphat có chọn lọc cao từ môi trường nước có độ mặn cao bằng cách sử dụng các hạt bentonit cố định alginat có chứa MgO và natri alginat.

- Tối ưu hóa đa mục tiêu về công nghệ - năng lượng - môi trường - kinh tế để xác định các điều kiện hoạt động tốt nhất để điều chế toluen trong một cơ sở công nghiệp.

- Ảnh hưởng của hàm lượng tro bùn thải đến hiệu suất của hydrogel nhạy cảm với nhiệt như chất hòa tan cho ứng dụng thẩm thấu thuận.

- Tác động của tiền xử lý siêu âm đối với quá trình oxy hóa dựa trên Fenton của nước thải nhà máy ô liu - hướng tới một kế hoạch xử lý bền vững.

- Bổ sung nước hạt nano không khí để giảm thiểu sự ức chế của độ mặn cao trong quá trình đồng sản xuất hydro và mêtan từ quá trình phân hủy kỵ khí hai giai đoạn chất thải thực phẩm.

- Biến đổi lai sucrose của gel polycation để nhận ra sự hấp phụ siêu cao của lignin để làm sạch nước thải có thể tái sử dụng.

- Một vi cầu canxi alginate/g-C3N4 có thể tái sử dụng, không phân tách và phân hủy sinh học để xử lý nước thải bằng xúc tác quang bền vững.

Xin trân trọng giới thiệu!


CHUYÊN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG