Nhóm ảnh cuộc sống người Hà Nội chung quanh trụ đèn mắt ngọc

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/10/2021 | 10:15:01 AM

QLMT - Hệ thống đèn mắt ngọc ở Hồ Gươm có từ thời gian nước ta tổ chức Hội nghị thượng đỉnh nói tiếng Pháp từ 14-17/7/1997.
CHUYÊN TRANG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG